مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

HSE آتشنشانی

مدرک آموزشی اطفا حریق
4.8/5 - (493 امتیاز)

گواهینامه HSE آتشنشانی

HSE آتشنشانی . HSE را میتوانید در کوتاهترین زمان و بالاترین اعتبار و کمترین هزینه از ما اخذ کنید.

روش اخذ HSE آتشنشانی

واحد ايمنی و آتش نشانی HSE

گواهی و واحد ايمنی و آتش نشانی یکی از قدیمی ترین واحدهای شرکت نفت بوده که با تغییرساختار سازمانی هنگام تشکیل مدیریت HSE، به عنوان یکی از واحد های مدیریت HSE شرکت نفت به فعالیت خود ادامه می دهد.

واحد ایمنی و آتش نشانی با به کار گرفتن تدابير، ‌اصول و مقررات ایمنی، نيروی انسانی و سرمايه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محيط های صنعتی بنحو مؤثری حفظ و حراست ومحافظت می نماید به طوری که محيط كاری ایمن و سالم جهت افزايش كارآيی كاركنان بوجود می آورد.

اهمیت HSE آتش نشانی؛ زمانی مشخص میشودکه نقش انسان رادرمحیط درنظربگیریم واهمیتی که نسبت به موضوع مهم سلامت انسان وجودداردرابررسی کنیم.

مسائلی که بنحوی درمحیط تاثیرگذارهستند؛ در HSE مطرح میشودوتمام فرآیندهای هرصنعت ازجمله HSE آتشنشانی وجودداردراشامل میشودوجهت انجام آنهانیازبسخت افزار؛ نرم افزارونیروی انسانی مناسب هستیم.

درمقالات قبلی بااهمیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین دارایی وعامل پیشرفت هرموسسه ای اشاره کردیم کدرهرفعالیتی میتوان نقش انسان رابعنوان یکی ازعوامل مهم وتاثیرگذاردرنظرگرفت کسلامت فیزیکی وروانی اومیتواند نقش مهمی رادراین زمینه ایفاکند.

(دریافت گواهینامه HSE آتش نشانی معتبر ، از مرکز نوین سرت امکانپذیر شده است و متقاضیان اخذ مدرک HSe میتوانند با تماس با مرکز نوین سرت، به راحتی وسریع مدرک hse را دریافت نمایند.)

واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE ) آتشنشانی شامل تمام مواردایمنی؛ بهداشت ومحیط زیست درحیطه آتشنشانی رادربرمیگیرد.

 

گواهینامه ایمنی آتش نشانی
دریافت مدرک آموزشی ایمنی در آتش نشانی

HSE آتشنشانی؛ زمانیکه راجع به محیط صحبت میکنیم؛ یقیناهرفعالیت یاروندی که بایک هدف مشخص انجام میگیردوهریک ازاین فرآیندهانیاز بیکسری افرادی داردکه درمحیط حضورداشته وبرای خوداهدافی راتعریف میکنند؛ بنابراین هرنوع فعالیتی که درمحیط انجام میشود؛ باید مسئولیت اجتماعی آن رادرنظرداشته باشیم.

موضوع محیط زیست هم درهمین مقوله HSE  آتشنشانی انجام میپذیرد؛ انجام هرنوع فعالیتی میتواندبرمحیط زیست ومحیط اطراف مااثربگذاردودرحیطه آتش نشانی هم این موضوع صادق است.

واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE )

HSE آتشنشانی شامل تمام مواردایمنی؛ بهداشت ومحیط زیست درحیطه آتشنشانی میباشد.

حفاظت؛ حراست و بهره برداري بهينه از دارائي ها، تامين سلامت كاركنان و افراد متاثر از فعاليت هاي اين شركت، محافظت از محيط زيست از وظايف مهم واحد ايمني ، بهداشت و محيط زيست ( HSE ) آتش نشانی مي باشد. پيشگيري از بروز صدمات و وقايع بهداشتي ، ايمني و زيست محيطی در جهت توسعه پايدار و افزايش بهره وري با در نظرگرفتن سلامت و ايمني كاركنان ، پيمانكاران و ديگر افراد متاثر از فعاليت هاي جاري در شركت مستلزم وجود يك سيستم و ساختار جامع مديريتي HSE  مي باشد.

بمنظور حفظ سلامت كاركنان، تجهيزات و ساير سرمايه هاي موجود، استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ISO9001 در دی ماه سال 1393 در اين شركت مورد اجرا گذاشته شد .

وظايف كلي واحد HSE :

واحد HSE از ادارات ایمنی، آتش نشانی و بهداشت صنعتی، تشکیل شده است . مسئوليت كلي اين واحد حفظ سلامت و پيشگيري از بروز حوادث براي افراد ( شامل: كاركنان ، ميهمانان و ساير افراد ) و همچنين تجهيزات، اموال و ساير دارائي هاي شركت مي باشد.

واحد ايمني در HSE آتش نشانی :

 • اندازه گیری گازهای قابل اشتعال و اکسیژن مورد نیاز توسط دستگاه های مخصوص قبل از ورود به محوطه خطرناک
 • دریافت مجوزهای لازم جهت جوشکاری و لایروبی واحدها و مخازن بوسیله پرمیت های ورود به محوطه خطرناک ، گرم و سرد
 • پيشگيري از بروز حوادث و تحقيق پيرامون حوادث بوجود آمده
 • ثبت آمار حوادث و تهيه مستندات مربوطه و همچنين انجام اقداماتي درجهت جلوگيري از تكرار آنها
 • ارائه آموزش هاي ايمني به كاركنان ، پيمانكاران و ميهمانان
 • مديريت (كنترل عملكرد) ايمني پيمانكاران
 • ايجاد آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري بين كليه كاركنان شركت

  واحدآتش نشاني در استاندارد HSE  آتشنشانی:

 مهم‌ترین  وظايف و مسئوليت هاي واحد آتش نشاني شامل موارد ذیل است:

 • تهيه ، توزيع و نصب انواع خاموش كننده هاي دستي و چرخدار مناسب در قسمت هاي مختلف شركت ، به منظور پيشگيري از بروز حريق
 • کنترل و بازديد مستمر از وسايل آتش نشاني و اطفاء حريق در محل هاي حساس ( مانند کارگاه ، انبار ، موتورخانه و … ) جهت حصول اطمينان از عملكرد آنها
 • حضور اپراتور ایمنی آماده باش براي نظارت بر اجراي كارهاي تعميراتي در واحدهاي حساس عملياتي به منظور انجام كنترل هاي لازم و جلوگيري از بروز حريق
 • ارائه آموزش هاي اطفاء حريق براي تمامي پرسنل شرکت
 • افزايش سطح علمي و عملي پرسنل آتش نشاني 

واحد بهداشت صنعتي در HSE آتشنشانی:

سازمان بهداشت جهاني (WHO) آژانس تخصصي سازمان ملل در زمينه سلامتي می باشد . 

اين سازمان غير سياسي و مركز آن در ژنو است و اساسنامه آن از تاريخ هفتم آوريل ( 18 فروردين ) سال 1948 به اجرا گذاشته شده است .

بهمين جهت اين روز بنام روز جهاني بهداشت نامگذاري گرديد .

سلامت از ديدگاه WHO عبارتست از رفاه كامل جسمي؛ روحي و اجتماعي و نه فقط رفع بيماري يا ناتواني میباشد.

 و واحد بهداشت صنعتي به منظور حفظ سلامت كاركنان و پيمانكاران مي باشند تشكيل شده است. 

قابل ذكر اينكه مسئوليت حفظ سلامت افراد و پيشگيري از بروز بيماري هاي شغلي پرسنل بطور مشترك بر عهده واحدهاي طب صنعتي و بهداشت قرار گرفته است . 

اداره بهداشت صنعتي این شرکت که زیر مجموعه واحد HSE می باشد.

 انجام مهمترین وظايف و مسئوليت هاي واحد بهداشت در HSE آتش نشانی عبارتند از:

 • انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای تمامی پرسنل
 • تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی مناسب به پرسنل
 • گردآوری MSDS مواد مصرفی در شرکت و نصب آن در برد و آموزش به پرسنل
 •  دستورالعمل ها و روش های اجرایی
 •  كنترل هاي شيميايي محيط كار (شامل: اندازه گيري پارامترهاي آب شرب و غيره)
 • كنترل هاي فیزیکی و ارگونومی محيط كار (شامل: پارامترهاي صدا ، نور و غيره)
 • ارائه آموزش هاي بهداشتي به كاركنان
 
گواهی نامه

حفاظت ازسلامتی؛ امنیت ومحیط آتشنشانان ازوظایف HSE آنشنشانی بوده وتمام تلاش راجهت امنیت آنشنشانان محترم بکارمیگیرد؛ لذا لازم است تاباکسب HSE آنشنشانی؛ نوعی امنیت وآرامش خاطررادرمحیط کارایجادکرده وبیش ازپیش امنیت خاطرآتشنشانان عزیزرافراهم آوریم.

موسسه نوین سرت باتاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درصددکسب اعتمادواطمینان شما همراهان همیشگی اقدام به صدور گواهینامه HSE آتش نشانی نموده است.جهت کسب اطلاعات بیشترباهمکاران ماتماس حاصل فرمایید.

موسسه نوین سرت

برچسب ها: گواهینامه ایزو, ایزو9001, ایزو, اخذ استاندارد ایزو, استاندارد ایزو, گواهی ایزو, مراحل صدور ایزو, شرایط ایزو, چرا ایزو بگیریم, شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو, ایزو 10002, گواهینامه های ایزو, ISO در ایران

7 Responses

 1. مدت زمان آموزش گواهی ایمنی چقدر هست و چه مدت بعد برای گواهینامه آموزشی HSE باید اقدام کرد ؟

 2. گواهینامه آموزشی ایمنی HSE و گواهینامه آتش نشانی باهم تفاوت دارد ؟ من هردو گواهینامه رو نیاز دارم چگونه میتوانم این دوره ها را شرکت کنم . ممنون میشم راهنماییم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp