مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

استاندارد IWA1 چیست؟

4.9/5 - (294 امتیاز)

IWA1

با توجه به اینکه امروزه خدمات مراکز درمانی از اهمیت بالایی بر خوردار می باشند، نیاز است تا در این مراکز، سیستم های مدیریت کیفیت به طور خاص رعایت و اجرا شود. استاندارد IWA1 همان استاندارد و سیستم مدیریتی می باشد که باید برای مراکز درمانی تحت الشعاع قرار گیرد. از این رو نوین سرت مطالبی را جهت آشنایی بیشتر با این استاندارد ویژه مراکز درمانی تهیه کرده است بنابراین تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

کلیه سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی که در حوزه مدیریت و عرضه خدمات و تولیدات درمانی فعالیت می‌کنند از جمله مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مربوطه بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که عرضه میکنند لازم است تا با توجه به دلایل و مزایایی که در ادامه برای شما شرح خواهیم داد، این استاندارد را در اولویت قرار دهند.

هدف از تنظیم این استاندارد برای مراکز درمانی، ارتقا کیفیت و ایمنی خدمات درمانی، ارتقا فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری، بهبود تصویر سازمان در جامعه، افزایش اعتماد مشتری میباشد و همچنین به عنوان ابزاری برای اطمینان از کیفیت و قابل اعتماد بودن رویکرد ارائه کنندگان خدمات در مراکز درمانی تلقی می شود.

استاندارد IWA1 چیست؟

استاندارد IWA1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO 9001  را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند. به عبارتی IWA1 فراهم کننده دستور العمل هایی برای سازمانهای درمانی است که مشغول مدیریت، ارائه، یا نظارت بر خدمات و محصولات درمانی، اعم از آموزش و یا تحقیق، در پروسه ای مداوم به انسان ها، فارق از نوع، اندازه و محصول یا خدمت ارائه گردید هستند.

الزامات استاندارد ویژه مراکز درمانی IWA1

رعايت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی، ضامن سهولت در روابط فضاها و گردش کار، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی، افزايش رضايت پرسنل و ارباب رجوع و همچنین صرفه جويی در هزينه های ساخت و نگهداری خواهد بود. با توجه به اين امر و نقش حساس اين مراکز، اعمال ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی در کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی الزامی است.

نوین سرت استاندارد IWA 1 را با وجود فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها در یک نگاه تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:

در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بیمار تعامل مستمر با متخصص مربوطه خود دارد و ممکن است مشتری دارای دانش ناچیزی در خصوص جنبه‌های تخصصی خدمات قابل ارائه داشته باشد. در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی‌باشد و متخصص تاثیر بیشتری در شکل و نوع خدمات قابل ارائه دارد.

معمولاً خرید و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی دارای دو شکل جداگانه‌ می‌باشند (شرکت بیمه‌ خریدار خدمات می‌باشد و بیمار این خدمات را دریافت می‌نماید) در نتیجه ارائه‌دهنده خدمات باید نیازهای کیفی دو مشتری عمده خود یعنی بیمار و خریدار خدمات را در نظر بگیرد.

خدمات مراکز درمانی دارای پیچیدگی‌هایی در روابط و تعاملات میان بیماران، متخصصین، تامین‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، شرکت‌های بیمه، صنایع و مراجع دولتی می‌باشند. علاوه بر این، خدمات بهداشتی و درمانی در معرض تغییرات سریع فناوری نیز قرار دارند.

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت IWA1 می‌توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات بهداشتی و درمانی قابل ارائه تاثیرگذارند را به منظور بررسی اینکه آیا الزامات را برآورده نموده‌اند یا خیر، تحت کنترل قرار داد.

مزایای اخذ استاندارد IWA1

 • برخی از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از:
 • بعضی از بهبود کیفیت خدمات
 • عمده بهبود شایستگی‌ها و محیط کار کارکنان
 • تصاویر بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
 • اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانون
 • افزایش اثربخشی و کارآمدی در سازمان
 • فراهم سازی چهارچوبی برای مدیریت سازمان
 • بهبود نتایج و دست آوردهای پزشکی به وسیله استفاده مداوم از بهترین راهکارها
 • به خدمت گیری آموخته ها از تجارت های دیگر با استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت بالغ
 • افزایش رضایت مندی مشتری
 • عملکرد و مستندسازی استانداردسازی گردید درمورد بیماری های حاد
 • ترویج و تشریح واژه نامه و اصلاحات کیفیتی رایج
 • شناسایی شکاف در امر اعتبار بخشی
 • کاهش میزان ریسک
 • به کلیه مراکز درمانی کمک میکند که با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ،شرایط و ویژگیهای این مراکز درمانی را برنامه ریزی و اجرا نمایند.

ارتباط ایزو IWA1 با استاندارد 9001 ISO

درحالــی کــه ایــن اســتاندارد مســتقل مــی باشــد, اســاس آن بــر پایــه اســتاندارد 9001 ISO بــوده است.

ایـن اسـتانداردبیـن المللـی قصـد داردهمراسـتایی جهانـی در خصـوص الزامـات مقرراتـی مقتضـی بـرای سیسـتم مدیریـت کیفیـت بکارگرفته در سـازمان هــا و مراکز درمانی فعــال را در یــک یــا چنــد مرحلــه تسـهیل کنـد. و لازم به ذکر است سـازمان هایـی کـه سیسـتم مدیریـت کیفیـت آنهـا بـا اسـتاندارد IWA1 بیـن المللـی انطبـاق دارد ، نمـی تواننـد مدعـی انطبـاق این استاندارد را بـا ISO9001 داشته باشـند مگـر ایـن کـه سیسـتم مدیریـت کیفیـت آنهـا، تمامـی الزامـات ISO9001 را بـرآورده نمایـد.

اخذ گواهی IWA1 از نوین سرت

شما به راحتی می توانید گواهی IWA1 خود را از نوین سرت بخواهید. در طول فرایند، نوین سرت تمامی راهنمایی های لازم را جهت تسریع دریافت گواهی نامه در اختیارتان خواهد گذاشت. با اخذ گواهی IWA1 از نوین سرت موارد زیر شامل حال شما و سازمانتان خواهد شد:

1 روش بهبود کیفیت خدمات

2 اکثربهبود شایستگی‌ها و محیط کار کارکنان

3 مثال بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین

4 اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانون

چه مراکز و سازمانی هایی متقاضی گواهی IWA1 می باشند؟

 • بیمارستان ها و مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه های درمانی.
 • مجتمع های پزشکی/کلینیک های درمانی.
 • مطب های پزشکی و دندانپزشکی (جراحی و غیر جراحی).
 • تمامی مراکز اورژانس و خدمات ویژه بیماران و معلولان.
 • اکثر مراکز حمل و نقل بیمار.
 • عمده مراکز بازپروری بیماران روانی.
 • عمدتا مراکز بازپروری بیماران معتاد به دارو و مواد روان گردان.
 • آزمایشگاه های طبی.
 • مراکز نگهداری معلولان و بازپروری جسمی.

چرا باید گواهی IWA1 را از نوین سرت بخواهید؟

نوین سرت گواهی IWA1 را برای حمایت از مشاغل  و سازمان های ارائه دهنده خدمات درمانی در دسترس همگان قرار داده است. تیم مجرب نوین سرت با سالها تجربه در زمینه صدور گواهی IWA1 برای مراکز درمانی راه حل های با کیفیت و مناسبی را برای کسب و کار شما عرضه می کند.

کارشناسان ما در خصوص استاندارد مربوط به مراکز درمانی تخصص کافی را دارند و با ساختاری که برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور گواهی نامه IWA1 طراحی گردید است شما را در هر مرحله پشتیبانی می کنند.

نوین سرت در طول فرایند ممیزی یا همان حسابرسی با تجربه ای که در اختیار دارد، در همه حوزه‌های ایمنی، کیفیت و پایداری مربوط به مراکز درمانی در کنار شما خواهد بود.

حسابرسان ما دانش عمیقی در مورد استاندارد ویژه مراکز درمانی یا ایزو IWA1 همراه با رویکردی بین رشته ای دارند. و آموزش های سالانه فشرده را به منظور پیشرو بودن در این زمینه انجام می دهند. این بدان معنی است که ما قادر هستیم امکان ممیزی چندین استاندارد مختلف را همزمان برای سازمانتان پوشش می دهد.

جمع بندی

همانطور که گفته شد.، هدف از تدوین استاندارد مراکز درمانی شامل بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی،.  بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری.، ارتقاء تصویر سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتری سازمان مربوطه میباشد. به کمک نوین سرت با بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و کاهش بدهی‌ها و همچنین هزینه‌های غیرضروری به شما کمک می کنیم. تا ریسک های موجود را در مراحل اولیه اخذ گواهی IWA1 خود شناسایی،. ارزیابی به حداقل ممکن برسانید. مهمتر از همه.، ما به شما این اطمینان را خواهیم داد که تمامی تعهدات قانونی خود را به عنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی انجام دهید.

کارشناسان ما اینجا هستند. تا به شما کمک کنند تا به طور مداوم الزامات مربوط به IWA1 را اجرا و پیاده سازی کنید. متخصصان ما برای پشتیبانی از شما در هر مرحله از فرآیند صدور و اخذ گواهی IWA1 در دسترس شما می باشند. و میتوانید همچنین برای نمونه های ISO بین المللی و حتی اخذ نشان CE استاندارد اتحادیه ارپا .و یا گواهی HSE-MS  از مشاوره رایگان مجموعه ما استفاده نمایید تنهای کافیست از طریق راه های ارتباطی که برایتان قرار داده ایم. با کارشناسان و مشاورین خبره نوین سرت در تماس باشید. همین حالا برای صدور گواهینامه IWA1 با ما در تماس باشید.

2 Responses

 1. مزایای اخذ استاندارد IWA1 برای مجموعه درمانی چیست و اینکه آیا گواهینامه IWA1 امتیاز بیشتری دارد یا گواهی نامه ISO9001 ?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp