مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

ISO

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید.

روش اISO

گواهینامه ISO

ISO یاسازمان بین المللی استاندارد ،سازمانی غیردولتی و مستقل است که اعضای ایزو ،سازمان های استاندارد از 165کشور درسراسر جهان است.  ISOبزرگترین توسعه دهنده استاندارد بین المللی داوطلبانه در جهان است و تجارت جهانی را با ارائه استانداردهای مشترک بین ملتها تسهیل میکند.بیش ازبیست هزاراستاندارد تنظیم شده دارد کشامل تمام موضوعات از محصولات حیطه فناوری گرفته تا ایمنی غذا ، کشاورزی ،بهداشت و درمان است.

استفاده از استاندارد ایزو، در ایجاد محصولات و خدمات ایمن ،قابل اعتماد و باکیفیت بسیارکمک کننده است‌. ایزو بکسب و کارها کمک میکند تا ضمن کاهش خطاها و اشکالات ،در عین حال بهره وری را افزایش میدهد.ISO  با امکان مقایسه مستقیم محصولات از بازارهای مختلف ،ورودشرکتها را ببازارهای جدید تسهیل میکند و بتوسعه عادلانه تجارت بین المللی کمک میکند.

گواهی نامه ایزو همچنین برای محافظت از مصرف کنندگان محصولات و تضمین انطباق محصولات دارای گواهینامه با استانداردهای تعیین شده درسطح جهانی است.

 

ISO

ISO یاسازمان بین المللی استاندارد ،سازمانی غیردولتی ومستقل است.

ایزو برای انعقاد قراردادهای کلان و همکاری بین المللی شرط لازم را دارد و اعضای سازمان استاندارد جهانی ISO درسه دسته کلی تقسیم میشوند:

۱.اعضای اصلی(Member bodies):

اعضاییکه بنمایندگی از کشوشان ،حق رای کامل را برای هر کمیته فنی ایزو دارد و کشور عزیزمان ،ایران هم جز اعضای اصلی این سازمان میباشد.

۲.اعضای مکاتبه ای(Correspond member):

این عضویت درمورد اعضایی است کاصول و الزامات ایزو و استاندارد سازی در کشورشان بصورت جامع و کامل اجراشده است و نمیتوانند در کارفنی و سیاست گذاری های سازمان ISO مشارکت فعال داشته باشند اما حق آگاهی از فعالیت های ایزو رادارند.

استانداردبین المللی ایزو

۳.اعضای مشترک(Subscribe member):

اعضای مشترک درسال 1992برای کشورهایی درنظرگرفته شدکه ازنظراقتصادی و درآمدزایی کشورشان درجایگاه پایین تری قراردارند ودرنتیجه هزینه عضویت کمتری رابسازمان جهانی ایزو پرداخت می کنند امابا سازمان جهانی ایزو همکاری داشته وتحت عنوان اعضای مشترک بفعالیت میپردازند.

استانداردبین المللی ایزو بدان معناست که مصرف کنندگان میتوانند اطمینان داشته باشند که محصولاتشان ایمن ،قابل اعتمادوباکیفیت هستند. استاندارد ISO درحیطه ایمنی جاده ها ،ایمنی اسباب بازی ها و همینطوربسته بندی پزشکی ایمن ،فعال است و رسالت ISO بنوعی تبدیل جهان بمکانی امن تروایمن تراست.

ISO ،مقرراتی نظارتی را برای کمک بدولت ها تدوین کرده وبلطف مشارکت متخصصان ایزو مستقر در سطح جهانی ،عملکردمطلوبی راازخود بنمایش نهاده است. ISO ،تقریباهمه جنبه های زندگی روزمره را بصورت ملموس تحت الشعاع قرارمیدهد.بادارابودن استانداردهای بین المللی درمورد کیفیت هوا ،آب وخاک ،میزان انتشار گازها و تشعشعات ،جنبه های زیست محیطی محصولات را در برگرفته وازسلامت کره زمین و مردم به عنوان دوجنبه مهم زندگی مراقبت ومحافظت میکند.

ایزو درمورد ساخت یک محصول ،مدیریت فرآیند ،ارائه خدمات یا تامین موادصنعتی فعال است وطیف گسترده ای از فعالیت هاراپوشش میدهد.به عنوان مثال برخی از مهم ترین حیطه های فعالیتی ایزو ،موارد ذیل است :

ایزو

 • روش استاندارد های مدیریت کیفیت برای کمک بکارموثرتر وکاهش خرابی هاونقص های محصول تولیدی
 • کارکرد استانداردهای مدیریت محیط زیست برای کمک بکاهش اثرات زیست محیطی
 • کاهش ضایعات وپایداری بیشتر
 • روند استانداردهای بهداشت وایمنی برای کمکبه کاهش حوادث درمحل کار
 • فرآیند استانداردهای مدیریت انرژی برای کمک بهکاهش مصرف انرژی
 • بروزرسانی استانداردهای ایمنی موادغذایی برای جلوگیری ازآلودگی موادغذایی
 • استانداردهای امنیتی IT برای کمک بامنیت اطلاعات حساس

همه استانداردهای بین المللی ایزو ،بمشاغل درهرمقیاس واندازه ای کمک می کندتاهزینه هاراکاهش دهند ،بهره وری راافزایش دهندوببازارهای جدید دسترسی پیداکنند.

ایزو سبز خواهد شد که:

 • اطمینان مشتری رانسبت به ایمن وقابل اعتمادبودن محصول ،کسب نماید.
 • باکمترین هزینه ،شرایط ومقررات رابرآورده سازد.
 • هزینه هارا ازتمام جنبه های کسب وکار خود کاهش دهید.
 • امکان ورود ببازارهای مطرح بین المللی راکسب نمایید.

استانداردهای ایزو باپیگیری شرکت های سراسرجهان ،مستندات لازم رابرای اطمینان ازعملکرد محصولات وخدمات مطابق انتظار شما ارائه میدهند.جهت فروش صنایع خاص ،دارابورن گواهی نامه ایزو الزامی است.صنعت خودرو نمونه مشهوری ازنقش ایزو درصنعت میباشدکه درسال 1998اقدام بسب سند ایزو ،کردند.

استانداردهای ISO

استانداردهای ایزو بماطرحی از آنچه باید درهرسفارش مشتری و بازهدف انجام شود ،را ارائه میدهد.استاندارد ایزو ،آنچه درذهن مشتری و مورد توقع اوست را بخوبی شناسایی کرده و بابهره گیری از ابزارهایی جهت برآورد کیفیت و آنچه توسط مشتریان لازم است را ارائه میدهد.

ایزو با مرتبط کردن محصولات و خدمات بماکمک میکندوبامعین کردن استانداردهای ایزو ،گام بلندی را دراین راستا برمیدارند.با اجرای ایزو ،موسسه اجراکننده و پرسنل کاری همه باهم دریک مسیرمشترک گام برمیدارند وباتغییر نگرش زاویه دیدخود ،تلاش خودرادر این حیطه بیش ازگذشته ادامه خواهند دادو ISO رابعنوان چراغی راهنماپیش روی خودقرارخواهدداد.

 

ISO2

نوین سرت،مرجع صدورانواع گواهی نامه های ایزو

دراینجا ،10استاندارد ایزو ومعنای آنهارابرای تجارت شماعنوان میکنیم:

ISO9000 :مدیریت کیفیت

ISO/IEC27000 :سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات

ISO14000 :مدیریت محیط زیست

ISO31000:2018 :مدیریت ریسک

ISO50001:2018 :مدیریت انرژی

ISO26000:2010 :مسئولیت اجتماعی

ISO28000:2017 :مشخصات سیستم های مدیریت امنیت جهت زنجیره حمایتی

ISO37001:2016 :سیستم مدیریت ضدرشوه

ISO45001 :بهداشت وایمنی شغلی

ISO22000 :سیستم مدیریت غدا

استانداردهای ISO

نوین سرت ،مرجع صدورانواع گواهی نامه های ایزو ،CE اروپا ،HSE ،گواهینامه طرح طبقه بندی مشاغل و سایرگواهی نامه حوزه اجرایی ایزو علاقه و آمادگی خود را جهت همکاری با صاحبان کار و سرمایه ،پیمانکاران و مسئولان پروژه اعلام میدارد.جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره بندی از مشاوره رایگان با کارشناسان حیطه ایزو مرکزنوین سرت تماس حاصل فرمایید.مرکزنوین سرت بادارابودن نماد الکترونیک از وزارت صنعت ،معدن و تجارت برآن است تا گواهینامه های موثق و معتبر را صادر نماید و بدین صورت فریضه خود را درامرکمک بتوسعه تجارت هابانجام برساند ،کارشناسان نوین سرت همه روزه به جزروزهای تعطیل رسمی وجمعه ها ،ازساعت 8صبح لغایت 24آماده پاسخگویی بشماعزیزان میباشند.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

روش اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گرفتن گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

برچسب ها: گواهینامه ایزو, ایزو9001, ISO9001, ایزومعتبر, مراجع معتبر صدور ایزو, ایزو, ایزو ارزان, ایزوسریع, قیمت ایزو, هزینه ایزو, ازکجا ایزوبگیرم؟ایزو, ایزو چیست؟, ایزو مناقصات, دانلود استاندارد ایزو, اخذ استاندارد ایزو, استاندارد ایزو, مدرک ایزو, گواهی ایزو, مراحل ایزو, مراحل صدور ایزو, شرایط ایزو, شرایط اخذ ایزو , شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, مراحل دریافت ایزو, چرا ایزو بگیریم, شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو, شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو, ایزو 10002, ایزو 10004, iso 10004, iso10002, ISO45001, سازمان جهانی ISO , ISO/TS, ISO/PAS, گواهی iso, دریافت ایزو, شرکت های معتبر گواهی دهنده iso درایران, شرکتهای صادر کننده گواهینامه iso , شرکت های صادر کننده گواهینامه iso, ISO در ایران, ISO چیست؟, دریافت مدرک ISO سریع, پیاده سازی ISO, ایزوiso, پياده سازي استاندارد ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp