مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

شرکت های صادرکننده گواهینامه Iso

4.8/5 - (57 امتیاز)

شرکت های صادرکننده گواهینامه

شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO

شرکت های صادرکننده گواهینامه iso

شرکتهای گواهی دهنده ISO درایران ،یا شرکتهای صادر کننده گواهینامه ISO ،جستجویی میباشد. برای یافتن شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO .

اکثرمتقاضیان بدلیل عدم آگاهی درزمینه استانداردها و شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، بسیار سخت اعتماد میکنند. وبراحتی برای اخذ مدرک ایزو ،نمیتوانند تصمیم بگیرند.حق بامتقاضیان میباشد ، متاسفانه برخی ازعدم آگاهی متقاضیان صدور گواهی ISO ، سواستفاده نموده وبدون دراختیار گذاشتن اطلاعات کامل وصحیح ،متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ، راگمراه مینمایند.

شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ،بسیار زیاد میباشند ، اما کثرت شرکتهای صادرکننده گواهی ISO ، برای مامهم نیست بلکه اعتبار شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ،برای مامهم میباشد.

رجیستری گواهی نامه ایزو

اعتبار شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO ، راباید درسایت IAF ، انجمن اعتباردهندگان بین المللی پیدانمود.

تمامی کشورها عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF رابدست آورده اند ، ویک مرجع رابعنوان مرجع اعتباردهی به شرکت های صادرکننده گواهی ISO ، اعلام نموده اند ، یعنی شرک های صادرکننده گواهی نامه ایزو ، باید ازمرجع کشوری که در IAF اعلام شده است ، اعتبارسنجی شوند.

البته باید اعلام نمودکه بسیاری شرکت های صادرکننده گواهینامه iso ،بصورت خصوصی فعالیت مینمایند وتحت اعتبار IAF نیستند، اماخوب اکثر متقاضیان بدنبال شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO ، هستندکه تحت اعتبار مرکزی فعالیت نماید. واز طریق مرکز و مرجع بالاتر ومعتبری گواهینامه ایزو ، اعتبارسنجی شود.

ایزو

پس برای متقاضیانیکه بدنبال شرکت های معتبر صادرکننده گواهینامه ISO ،هستندباید اعلام نمودکه درابتدا به سایت IAF ،مراجعه نمایید ویک کشور رابرای اعتباردهی به گواهینامه ایزو ،خوددر نظر بگیرید، پس ازانتخاب کشور مورد تایید IAF، ودیدن لوگوی آن کشور وهمچنین سایتی که از طریق IAF ، درآن اشاره است ، به سایت معرفی  مراجعه نمایید ، سپس از طریق آن AB ،به شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ، برسید ، اغلب کشورها یک مرجع اعتبار دهی ISO ، دارندوبه IAF ،معرفی کرده اند ، امابسیاری CB تحت اعتبار همین ABها کارمیکنند وممکن است هرکشوری که فقط یک AB در IAF معرفی است ،به بیشمار CB اعتبار دهی  باشد تابتوانند درکشورهای مختلف ویاهمزمان دریک کشور فعالیت نمایندو گواهی نامه ایزو صادر نمایند.

اگربخواهیم ازشروع اعتبارسنجی و اعتباردهی ایزو به بالابرویم وانتها برسیم میتوانیم بگوییم ، شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ،را دراصطلاح CB مینمایند که تعداد CBها بسیار زیادمیباشد وتحت اعتبار یک AB معتبر درهرکشوری فعالیت مینمایند که البته هرکشور یک AB معتبر دارد.برای شناخت AB های معتبر هرکشور به سایت IAFمراجعه مینماییم وپس ازانتخاب کشور موردنظر ، AB آن راشناسایی میکنیم.

پس اخذ گواهینامه ISO ، از شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO ، که دراصطلاح به آنها CB میگویند،میباشداما اعتبار نهایی باید به IAF برسد.

۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱                       ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

گواهینامه

اغلب با جستجوی عناوین زیر به این صفحه منتقل میشوند ،اگر عناوین زیرمورد جستجوی شمابوده است ، میتوانید از منوهای بالا به عناوین و موضوعات موردنظر خود دست پیداکنید.

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو ، شرکتهای صادر کننده گواهینامه iso ، شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ، شرکت های معتبر گواهی دهنده iso درایران ، شرکت های معتبر صدور گواهینامه ایزو ، اخذ ایزو ارزان ، قیمت ایزو ، اخذ ایزو فوری ، دریافت مدرک ایزو سریع ، دریافت ایزو ، ایزو ، iso ، اخذ مدرک ایزو ،گواهی iso

برچسب ها: گواهینامه ایزو, گواهینامه HSE, HSEPLAN, ایزو9001, ISO9001, hse, IMS, مدیریت یکپارچه, IAF, ایزومعتبر. مراجع معتبر صدور ایزو, ایزو, ایزو ارزان, ایزوسریع, قیمت ایزو, هزینه ایزو, ازکجا ایزوبگیرم؟ایزو, ایزو چیست؟, ایزو مناقصات.دانلود استاندارد ایزو, اخذ استاندارد ایزو, استاندارد ایزو, مدرک ایزو, گواهی ایزو, مراحل ایزو, مراحل صدور ایزو, شرایط ایزو. شرایط اخذ ایزو , شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, مراحل دریافت ایزو, چرا ایزو بگیریم, شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو, شرکتهای معتبر. گواهی دهنده ایزو, 9001, روش اجرایی, شاخص‌هاي HSE , مستندات, روش‌اجرایی تحقیق بازار, iso10002, اخذ ایزو فوری. .اخذ ایزو ارزان, اخذ مدرک ایزو, گواهی iso, دریافت مدرک ایزو سریع , دریافت ایزو, شرکت های معتبر صدور گواهینامه ایزو ,.شرکت های معتبر گواهی دهنده iso درایران, شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو , شرکتهای صادر کننده گواهینامه iso . شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp