مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

رتبه ، گرید – ثبت نام سامانه ساجات

5/5 - (137 امتیاز)

رتبه ، گرید – ثبت نام سامانه ساجات

 رتبه گرید ثبت نام درساجات

روش رتبه ، گرید – ثبت نام سامانه ساجات

اخذ رتبه ، گرید ،هرشرکتی برای شرکت درمناقصات باید دارای رتبه ، یا گرید ، باشد.

برای ثبت نام و اخذ رتبه ، گرید ،گواهی صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، باید وارد سایت ساجات شوید.

دریافت رتبه ، گرید درهرزمینه فعالیتی متفاوت است ،مثال در شرکتهای پیمانکاری رتبه ، گرید ، به 5 رتبه ، تقسیم بندی میشوند ، حال آنکه شرکتهای مشاوره به 3 رتبه ، وشرکت های انفورماتیک به 7 رتبه ، تقسیم میشوند.

اهمیت دریافت رتبه

گرفتن رتبه ،گرید ، براساس تقسیم بندی ذکر گردید ، اینگونه است که هرشرکتی در ابتدای فعالیت خود و اخذ رتبه ، گرید ، میتواند پایینترین گرید ، رتبه ، رااخذ نماید. و درجه رتبه ، گرید ، برعکس ارزش وزنی اعداد میباشند ،برای مثال اگر شرکتی تازه شروع به فعالیت نموده باشد و درزمینه انفورماتیک ، درخواست اخذ گرید ، رتبه ، راداشته باشد ،میتواند رتبه 7 را کسب نماید و اگر سابقه کار و مهندسین مرتبط و اظهارنامه و … داشته باشد میتواند هرسال یک رتبه ، گرید ، خودرا افزایش دهد.

همانطور که گفته شد، اخذ گرید یا رتبه ، به زمینه فعالیت شما بستگی دارد و اینکه باید بدانیم هر رتبه ای میتواند چندین زیرشاخه داشته باشد واینگونه نیست که شرکت فقط بتواند یک رتبه بگیرد،بلکه میتواند رتبه های مختلف در زمینه فعالیت های مختلف و البته مرتبط اخذ نماید.

رتبه ،گرید در هرشرکتی باتوجه به اساسنامه مربوط به آن شرکت میشود،ودرابتداشماباید اساسنامه ،خودرا برای ما ارسال نمایید ،تا مشاوران رتبه ، گرید ، ما بررسی و اعلام نظر نمایند.

درابتدای کار نمیتوان گفت که شرکت ، یامجموعه شما قادر به اخذچه رتبه ، گرید خواهد بود، بلکه اخذ رتبه ،یا گرید ، بعوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین شرایط اخذ رتبه ، گرید ، مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه ، گرید میتوان به اظهارنامه مالیاتی ، تعداد پروژه های انجام است ، تعداد مهندسین مرتبط با سابقه فعالیت و بیمه ای مرتبط با زمینه گرید ، رتبه ، سابقه فعالیت شرکت و … اشاره نمود.

گواهینامه

هرچقدر که شرکت شما قدیمیتر ودرحال فعالیت باشد وازمهندسین مرتبط باسابقه فعالیت بالا. و همچنین دارای اظهارنامه مالیاتی ، سالهای قبلی باشد ،امتیاز شما برای اخذ گرید ، رتبه ، بالاتر میرود.

021-44829531                                 021-44829133

 

برچسب ها: گواهینامه ایزو, گواهینامه HSE, گواهینامه پیمانکاران, رتبه, گرید, ISO9001, hse, IMS, اخذ گرید انفورماتیک.اخذ رتبه انفورماتیک, مراحل دریافت رتبه انفورماتیک, مراحل اخذ رتبه انفورماتیک, مراحل اخذ گرید انفورماتیک. شرایط دریافت رتبه انفورماتیک, شرایط دریافت گرید انفورماتیک, شرایط اخذ گرید انفورماتیک, رتبه انفورماتیک, مدرک انفورماتیک.مدرک گرید انفورماتیک, گواهی رتبه انفورماتیک, ثبت نام رتبه انفورماتیک , ثبت نام گرید انفورماتیک, سامانه اخذ رتبه انفورماتیک. ساجات , دریافت انفورماتیک از سامانه, سامانه اخذ گرید انفورماتیک, سامانه اخذ رتبه انفورماتیک, سامانه دریافت گرید انفورماتیک. سامانه گرید, سامانه رتبه, سامانه اخذ رتبه, رتبه چیست, ازکجا رتبه بگیریم, سامانه رتبه کجاست, سامانه گرید چیست. سامانه گرید کجاست, سامانه اصلی ثبت نام گرید, سایت اصلی گرید, سایت اصلی رتبه, سایت اصلی اخذ رتبه. سایت اصلی اخذ گرید, سایت اصلی ساجات

One Response

  1. دریافت رتبه برای چه شرکت هایی میباشد و همچنین اخذ رتبه چه کمکی به امتیاز شرکت خواهد کرد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp