مرکز نوین سرت ارائه دهنده انواع گواهینامه ایزو ، CE، HSE

ایزو

5/5 - (231 امتیاز)

ISO

ایزو استاندارد مدیریتی کارآمدی میباشد که میتوانید با اخذ آن به سود بالا برسید.

 iso9001

ایزو

ISO چیست ؟

ISO یک استاندارد بین المللی میباشد جهت یکسان سازی درتمامی حوزه های مدیریت کاربرد دارد.

 انواع ISO را میتوان به ISO  9001 ،سیستم مدیریت کیفیت ، ISO 14001، سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزوISO  22000 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی ، ISO 29001 ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی و سایر ایزو ها.

ISO ، که دربالا ذکر گردید از انواع رایج ISO ، هستند واغلب تمامی شرکتها بدون توجه به زمینه فعالیت ISO 9001 ، ایزو 14001 ، Ohsas18001 و HSe ، رامیگیرند ،چون ایزو ،عمومی هستند و درتمامی صنایع و زمینه فعالیتها کارایی دارند.

مدرک ISO ، مدیریت یک استاندارد جهت نشان دادن راه درست مدیریت میباشد.

گواهی های ISO ، هرچندسال یکبار با توجه به شرایط و درخواست کمیته ویرایش میگردد.ویرایش جدید ایزو ، واردبازارمیگردد.

گواهینامه ISO ، درکمیته های فنی مشخصی در سازمان جهانی ISO ،که درژنو میباشد طرحریزی میگردد.

استانداردهای ISO ، باید هرساله ممیزی مراقبتی شود ،تااگر ویرایش ایزو ، جدیدمنتشر شده بود ، شرکت تاریخ و ویرایش ISO ، خودرابروز نمایدISO ، تاریخچه ایزو ،به سالهای گذشته برمیگردد.

گواهی ISO ، به استانداردهایی که درکمیته فنی سازمان استانداردجهانی ISO ، بالای 76 درصد آراراکسب نمایند ISO ، اطلاق میگردد.

ISO گواهی مدرک نام سازمان استاندارد جهانی ایزو ISO ، هم میباشد که به معنای INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ،است.

گواهینامه ISO

استانداردهایی که درکمیته های مخصوص خود 66 درصد از آراراکسب نمایند نام ایزو ،ISO/TS میگیرند.

استانداردISO ، اغلب کشورهای جهان در سازمان استاندارد جهانی عضو هستند و زمانیکه قرار است استاندارد جدیدی تدوین گردد ، کشورهایی که در آن حوزه صاحب نظر هستند استانداردهای خودرا جهت بررسی و کسب رای به کمیته معرفی مینمایند.

، و استانداردهایی که بیش از 76 درصد آراراکسب نمایند بنام مثال ISO9001:2015 ، شناخته میشوند و لقب ISO ،رابه تنهایی با شماره استاندارد و سال انتشار آن میگیرند.

 تمام استانداردهایی که 66 درصد آرارابگیرند ، ISO/TS29001  نامگذاری میشوند که پسوند TS نشاندهنده تعداد آرای موافق این استاندارد است.

 استانداردهایی هم که تنها 50 درصد آراراکسب نمایند،ایزو ISO/pas نامگذاری میگردن ایز ISO ،استانداردهایی که کمتر از 50 درصد آراراکسب نمایند جهت بررسی مجدد راهی کمیته میشوند و تصویب نمیگردند.

گواهینامه ISO چیست ؟

گواهینامه ایزوISO ، یک اصطلاح رایج بین مردم شده است ، وشاید خیلی از افراد ریشه و تاریخچه لغت ISO  ،و استاندارد ISO . رانمیدانند ولی چون درمناقصات نیاز دارند، به اخذ گواهی ISO ، روی می آورندوزمانیکه کارشناسان ما برای مستندسازی . کارسازی و پیاده سازی ISO ، به شرکتهای متقاضی مراجعه مینمایند ، مدیران از ISO ، استاندارد ISO ، استقبال مینمایند. زیرا با فرآیندهای ایزو آشنا میشوند و درک میکنند برای حضور در بازار رقابتی شدیدی که وجود دارد . فقط صرف اخذ گواهی ISO ، به شرکت کمکی نخواهد کرد و اگر ایزو ، استاندارد ISO ، را پیاده سازی نمایند .پیشرفت چشمگیری خواهند داشت.

پیاده سازی ISO ، شاید درنگاه اول وحتی در چندین ماه اول سخت باشد اما وقتی ISO ، وفرآیندهای آن شروع به اجرا شود و سوابق ایجاد شود ، شیرینی ISO ، برای تمامی پرسنل و مدیران مشخص میگردد و همگی درکنارهم برای ادامه ISO ، وحفظ ایزو ، درشرکت همکاری خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ISO ، اخذ گواهی ISOایزو ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO ، بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت تماس بگیرید تا کارشناسان این مرکز شما را درباره انواع ISO ، نحوه اخذ ISO ، شرایط اخذ ISO ، هزینه اخذ اخذISO ، زمان اخذ ISO ، پیاده سازی ISO ، مشاوره ISO ، راهنمایی بیشتری نمایند.

استانداردISO

برای اخذ گواهی نامه ISO ، در اینترنت مشابه موارد زیر جستجو می گردد:

اخذ گواهی ISO ، هزینه دریافت ISO ، نحوه اخذ ISO ،مراحل دریافت گواهی ISO ، ISO چیست ؟ ، دریافت گواهی ایزوISO ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO درایران ، شرکتهای معتبرگواهی دهنده ISO درایران ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO ، شرکت های معتبر گواهی دهنده ISO ، شرکت های معتبر گواهی دهنده ISO در ایران

شرکتهای معتبر ارائه دهنده ISO در ایران ،شرکتهای معتبرارائه دهنده ISO ، شرکتهای معتبرISO ، شرکت های معتبر ارائه دهنده ISO در ایران ،شرکت های معتبر ارائه ISO ، شرکت های معتبر ارائه ISOدر ایران ، شرکت های معتبر ISO ،

لیست شرکت های ارائه دهنده ISO ، لیست شرکت های گواهی دهنده ISO در ایران ، لیست شرکتهای گواهی دهنده ISO ،لیست شرکتهای ISO در ایران

۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱           ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

One Response

  1. شما هم گواهینامه ایزو را صادر میکنید و اینکه از چه کراجعی صادر میکنید و چقدر زمان میخواهد ؟هزینش چقدر می شود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو

ایزو ومقالات مفید

گفتگوی آنلاین
Send via WhatsApp