ایزو 27001 ( استاندارد ایزو امنیت اطلاعات)

گرفتن گواهینامه ایزو معتبر از مراجع اصلی

ایزو 27001 ( استاندارد ایزو امنیت اطلاعات) یکی دیگر از استاندارد های مدیریتی مورد بحث در نوین سرت، استاندارد ایزو امنیت اطلاعات می باشد که صدور این گواهینامه برای بسیاری از سازمان ها امری حیاتی و حائز اهمیت به شمار می رود. اگر به دنبال راهی برای ایمن سازی اطلاعات محرمانه، پیروی از مقررات صنعت، […]