نحوه ثبت نام در وندور لیست شرکت نفت

نحوه ثبت نام در وندور لیست شرکت نفت : در راستای استفاده بهینه از ظرفیت سازمانها ، کارخانجات ، مراکز تولیدی و تامین کنندگان ایرانی و خارجی در حوزه پتروشیمی ، وزارت نفت اقدام به بررسی صلاحیت ها نموده است.بدین منظور در این مقاله نحوه ثبت نام در وندور لیست شرکت نفت را توضیح خواهیم […]