با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید.

گواهینامه ISO9001 ،گواهینامه ایزو ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، ISO9001

گواهینامه ایزو ، سیستم مدیریت کیفیت ، ISO9001 ، یک استاندارد مطرح درجوامع بین المللی میباشد.

International Organization For Standard

سازمان استاندارد جهانی ( سازمان بین المللی برای استاندارد سازی )

Organization = O     و     Standard = S     و     International = I

اخذ گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت مدرک ایزو بین المللی ، درایران هم امکان پذیرمیباشد.

نحوه اخذ گواهینامه ISO ،درشرکتهاباتوجه به حجم سازمان (تعداد پرسنل و فرآیندها )متفاوت میباشد.

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ،همانطورکه از اسمش پیداست ،یک روش و استانداردی درجهت مدیریت کیفیت سازمان ، فرآیندهای سازمانی ، میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 ، درهرشرکتی الزاما به معنای داشتن کیفیت محصول ،درآن شرکت نمیاشد،درواقع اخذ گواهی نامه ISO9001 ، یا سیستم مدیریت کیفیت ، یعنی آن شرکت درحال تدوین و بهبود روش هایی درجهت بالابردن کیفیت ، درتمامی فرآیند های سازمان خود میباشد.
اخذ مدرک ISO9001 ، ارتباطی به بالابودن کیفیت محصول یا خدمات ندارد ، بلکه اگر سه فاکتور مدیریت فرآیند های ورودی ، مدیریت فرآیند پردازش یا فرآیند تولید یا فرآیند ارائه خدمت ، فرآیند رضایتمندی مشتریان را دنظر بگیریم و رعایت و مدیریت کنیم ،قاعدتا محصول با کیفیتی هم خواهیم داشت ، اما نباید سیستم مدیریت کیفیت ، را با کنترل کیفیت محصول ،یا کنترل کیفیت خدمات ارائه شده ،اشتباه بگیریم.

شرایط اخذ گواهی نامه ISO 9001 ، مستلزم مهندسی سازمان ، شناسایی فرآیندها ،اجرای فرآیندها ،پایش فرآیندها و بهبود مستمر در جهت رشد کیفیت فرآیندها میباشد.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، به نوعی مادر تمامی استانداردهاست ، وبرای اخذ استانداردهای دیگر ، بهتر است در ابتدا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ISO9001 ، را دریافت نمود سپس اقدام به اخذ گواهینامه مرتبط با صنعت ، خود کرد.

اخذ گواهینامه ایزو در اینترنت مشابه موارد زیر جستجو می گردد:

اخذ ایزو سریع ، دریافت گواهی نامه ایزو ارزان ، اخذ مدرک ایزو در کوتاهترین زمان ، دریافت گواهینامه ایزو در کمترین زمان ، اخذ ایزو با کمترین هزینه ، قیمت گواهینامه ISO ، قیمت ISO9001 ،زمان دریافت ISO 9001 ،استعلام قیمت ISO9001 ،استعلام گواهینامه ، گواهی ایزو ، اخذ گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، دریافت گواهی ایزو ، شرایط گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، اخذ 9001  ،دریافت مدرک گواهینامه ایزو ، شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ ISO ، نحوه اخذ ایزو ، مدرک ایزو معتبر ، گواهی ایزو معتبر ، مراجع صدورمعتبر ایزو ، مراجع صدور معتبر گواهینامه ایزو ، ایزو مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، ایزو مورد تایید کارفرما ،ایزو موردتایید کارفرمایان ،ایزو ایران ، ایزو در ایران ، ایزو بین المللی ، گواهی بین المللی ایزو ، گواهی اصلی ایزو ، ایزو اورجینال ، نمونه گواهینامه اصلی ایزو و …

اخذ ایزو و شرایط گرفتن ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.