5/5 - (1 امتیاز)
Certified Standard Certification No Code Last Name First Name
HSE-MS SK-W-2579 5039751801 rahnama Jalil
HSE-MS SK-W-2579 5039751801 rahnama Jalil
ISO 9001 SK-W-3990 5040307055 Bahanesteh Arash
HSE-MS SK-W-3991 5040307055 Bahanesteh Arash
HSE-MS SK-W-2274 5059952150 Mahdinezhad Gargari Morteza
HSE-MS SK-W-2274 5059952150 Mahdinezhad Gargari Morteza
ISO 22000 SK-W-2038 5080025042 Talebi Mostafa
ISO 22000 SK-W-2038 5080025042 Talebi Mostafa
ISO 22000 SK-W-2037 5089469229 Talebi Reza
ISO 22000 SK-W-2037 5089469229 Talebi Reza
ISO 9001 SK-W-2063 5099690807 Ramezani Ebrahim
OHSAS18001 SK-W-2064 5099690807 Ramezani Ebrahim
ISO 14001 SK-W-2065 5099690807 Ramezani Ebrahim
ISO 9001 SK-W-2063 5099690807 Ramezani Ebrahim
OHSAS18001:2007 SK-W-2064 5099690807 Ramezani Ebrahim
ISO 14001 SK-W-2065 5099690807 Ramezani Ebrahim
HSE-MS SK-W-2487 509985331 Seyed Hoseini Seyed Mohsen
HSE-MS SK-W-2487 509985331 Seyed Hoseini Seyed Mohsen
HSE-MS NC-E-M-1362 5149979864 Amiri Firoozeh
Professional Fire Fighting NC-E-M-1422 5149979864 Amiri Firoozeh
HSE-MS SK-W-2362 5159939075 POURROSTAMI HAMED
ISO9001 SK-W-2357 5159939075 POURROSTAMI HAMED
OHSAS18001 SK-W-2358 5159939075 POURROSTAMI HAMED
    تعمیرات سخت افزار      تلفن همراه NC-P-M-12411 5160081712 حسن جانی  محمد
HSE-MS NC-P-M-19619 5169386710 حسینی سید حسین
HSE-MS SK-W-2390 5189274489 Kananian Ahmad
HSE-MS SK-W-2627 5199599305 Elyasi Eghbal
HSE-MS NC-P-M-18859 5240131112 شرافتی علی اصغر
   افسر HSE  NC-P-M-17114 5249876072 زوار زاده علی
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-20886 5250118275 بلوچی محمد
ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-20892 5250118275 بلوچی محمد
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها) NC-P-M-20153 5279904821 محمودی عبدالرسول
HSE-MS NC-P-M-15758 5279984612 شریفی محمد
ICDL NC-P-M-16129 5279984612 شریفی محمد
مدیریت کسب و کار NC-P-M-16245 5279984612 شریفی محمد
ISO 9001 SK-W-1066 5280008141 Beyranvand Fatemeh
ISO 14001 SK-W-1067 5280008141 Beyranvand Fatemeh
OHSAS 18001 SK-W-1068 5280008141 Beyranvand Fatemeh
ISO 9001 SK-W-1066 5280008141 Beyranvand Fatemeh
ISO 14001 SK-W-1067 5280008141 Beyranvand Fatemeh
OHSAS18001 SK-W-1068 5280008141 Beyranvand Fatemeh
ISO 9001 SK-W-1058 5289646108 Veyskarami Ali
ISO 9001 SK-W-1058 5289646108 Veyskarami Ali
HSE-MS NC-P-M-20161 5289963871 حسینی احمد
پیشرفته افسر ایمنی و بهداشتHSE-MS  NC-P-M-20293 5289963871 حسینی احمد
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-P-M-19907 5289963871 حسینی احمد
HSE-MS NC-E-M-1117 5309983155 Alborzi Zeinab
پیش رفته آتش نشانی NC-P-M-18601 5349949292 عزیزی کامل
HSE-MS NC-P-M-19542 5500070134 ضرغامی طیبی سام
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-P-M-19432 5500070134 ضرغامی طیبی سام
عمومی ایمنی NC-P-M-19348 5500070134 ضرغامی طیبی سام
HSE-MS SK-W-2643 5509895098 Esmati Rohallah
HSE-MS SK-W-2643 5509895098 Esmati Rohallah
ISO 9001 SK-W-2013 5510006171 Boroumand Sharifi Ali Akbar
OHSAS 18001 SK-W-2014 5510006171 Boroumand Sharifi Ali Akbar
HSE-MS SK-W-2015 5510006171 Boroumand Sharifi Ali Akbar
ISO 9001 SK-W-2013 5510006171 Boroumand Sharifi Ali Akbar
OHSAS 18001 SK-W-2014 5510006171 Boroumand Sharifi Ali Akbar
HSE-MS SK-W-2015 5510006171 Boroumand Sharifi Ali Akbar
ISO 9001 SK-W-2082 5529535844 Haji Mohammadi Hasan
ISO 9001 SK-W-2082 5529535844 Haji Mohammadi Hasan
OHSAS18001 SK-W-2083 5529535845 Haji Mohammadi Hasan
OHSAS 18001 SK-W-2083 5529535845 Haji Mohammadi Hasan
ISO 14001 SK-W-2084 5529535846 Haji Mohammadi Hasan
ISO 14001 SK-W-2084 5529535846 Haji Mohammadi Hasan
آتش نشانی حرفه ای NC-P-M-15132 5560476201 احمدی فرهاد
HSE-MS NC-P-M-1131 5560241946 Sayary Mohammad Hosein
International Cooking NC-P-M-1132 5560757438 Ahmadi Mohammad Hosein
HSE-MS NC-E-M-1130 5580029292 Mafakheri Bashmagh Rasoul
HSE افسر NC-P-M-17113 5589857074 محمدی فریبرز
HSE-MS NC-P-M-18244 5670004922 احمدی امین
عمومی ایمنی  NC-P-M-18312 5670004922 احمدی امین
شناسایی خطرات وارزیابی ریسک NC-P-M-18483 5670004922 احمدی امین
HSE-MS NC-E-M-1118 5709927198  Shahmari Hamed
ISO 9001 SK-W-2052 5719126465 Sourani Alireza
HSE-MS SK-W-2650 5729937849 alinejad Ali
HSE-MS SK-W-2650 5729937849 alinejad Ali
HSE-MS SK-W-1105 5779904111 Alipour Hamed
HSE-MS NC-E-M-18113 5830008076 shahabi Masoud
HSE-MS SK-W-2742 5849856481 Momivand Karim
HSE-MS SK-W-2742 5849856481 Momivand Karim
پیشرفته

افسر ایمنی

NC-P-M-15598 5859990111 زبیدی سعید
HSE-MS 97106006 5899597976 Sohbati Heidar
HSE-MS SK-W-2510 5905967908 Dargi Amin
HSE-MS SK-W-2510 5905967908 Dargi Amin
HSE-MS SK-W-2344 5909539582 Ghanbari Masoumeh
HSE-MS SK-W-2344 5909539582 Ghanbari Masoumeh
نصب و راه اندازی ماشین های صنعتی NC-P-M-12517 5929791570 ظفری راد محمود
لوله کش و نصاب انواع کارهای تاسیساتی NC-P-M-12341 5929791570 ظفری راد محمود
ISO 9001 SK-W-1135 5929899738 Liriaei Abdollah
ISO 3834 SK-W-1136 5929899738 Liriaei Abdollah
ISO 9001 SK-W-2071 5929899738 Liriaei Abdollah
ISO 9001 SK-W-1135 5929899738 Liriaei Abdollah
ISO 3834 SK-W-1136 5929899738 Liriaei Abdollah
ISO 9001 SK-W-2071 5929899738 Liriaei Abdollah
ISO 9001 SK-W-1009 5989952155 Garavand Shahab
ISO 14001 SK-W-1010 5989952155 Garavand Shahab
OHSAS 18001 SK-W-1011 5989952155 Garavand Shahab
ISO 9001 SK-W-1009 5989952155 Garavand Shahab
ISO14001 SK-W-1010 5989952155 Garavand Shahab
OHSAS 18001 SK-W-1011 5989952155 Garavand Shahab
9001 SK-W-3185 5989954220 Amraei Amirhamzeh
14001 SK-W-3186 5989954220 Amraei Amirhamzeh
18001 SK-W-3187 5989954220 Amraei Amirhamzeh
IMS SK-W-3188 5989954220 Amraei Amirhamzeh