با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید.
Certified Standard Certification No Code Last Name First Name
نقشه برداری  18598-NC-P-M 3020477638 Mozaffari Milad
HSE-MS NC-E-M-18758 3020477638 Mozaffari Milad
ICDL NC-P-M-16622 3020548748 بزنجانی امیر حسین
نصب و عیب یابی سیستم های مختلف امنیتی NC-P-M-17214 3020548748 بزنجانی امیر حسین
ICDL NC-P-M-12202 3060224961 حسابی سینا
HSE-MS NC-E-M-1135 3060597499 Ghaseminejadraeini Alireza
نقشه برداری NC-P-M-18858 3060455007 Ali Beigi Ali
تکنسین برق صنعتی NC-P-M-18458 3060455007 Ali Beigi Ali
HSE-MS NC-P-M-17928 3060455007 Ali Beigi Ali
HSE-MS NC-M-1100 3130968601 Rajaei Nejad Mojtaba
HSE-MS SK-W-1037 3149564875 Nourmohamadian Paghaleh Rouhollah
HSE-MS NC-M-1099 3242849604 Alikhani Tayebeh
مدیریت هتلداری و جهانگردی NC-P-M-17135 3080354125 ضیاءالدینی حسین
حسابداری NC-P-M-17754 3080354125 ضیاءالدینی حسین
مدیریت بوم گردی و اکوتوریسم NC-P-M-18218 3091257975 ضیاءالدینی کبری
 در معدن HSE NC-P-M-19761 3080315367 صابری ابوالفضل
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-18152 3240347075 یاوری مهران
HSE-MS SK-W-2249 3257649551 Taheri Ali
HSE-MS NC-F-1090 3258303428 Ghadami Masoud
10015 SK-W-2240 3258702551 Miri Ali
HSE-MS NC-F-1087 3330097701 Almasi Ramin
HSE-MS NC-E-M-1112 3330117354 Bagheri Saber
HSE-MS SK-W-2454 3359813812 Moradi Dr.Hamid
HSE-MS NC-F-1086 3360069528 Moradi Saeed
OHSAS18001 SK-W-2730 3380558664 Mouchak kian Mohammad reza
HSE-MS SK-W-2731 3380558664 Mouchak kian Mohammad reza
HSE-MS SK-W-2446 3391771623 Ahmadi Massoumeh
HSE-MS NC-P-M-19106 3392661422 درویش زاده منوچهر
پیشرفته افسر ایمنی NC-P-M-19347 3392661422 درویش زاده منوچهر
ایمنی کار در برق NC-P-M-18891 3422308857 ذاکری محمد
OHSAS18001 SK-W-1015 3459884460 Darya Navard Bahador
ISO 9001 SK-W-2076 3500865313 Ariaei Hosein
OHSAS18001 SK-W-2077 3500865313 Ariaei Hosein
ISO 14001 SK-W-2078 3500865313 Ariaei Hosein
HSE-MS SK-W-3876 3520659239 Jamali Masoud
HSE-MS NC-P-M-19102 3530072869 خضری طاهره
ISO9001 SK-W-2749 3621599071 Mahmoudinia Afsaneh
HSE-MS SK-W-2754 3700924852 Rezazehi Saeid
ISO9001 SK-W-2755 3700924852 Rezazehi Saeid
HSE-MS SK-W-2750 3701434085 Baranzehi Abdolkhalegh
ISO9001 SK-W-2751 3701434085 Baranzehi Abdolkhalegh
HSE-MS SK-W-2752 3719606211 Jamshidzehi Anoshiravan
ISO9001 SK-W-2753 3719606211 Jamshidzehi Anoshiravan
ISO9001 SK-W-2401 3720047441 Divanbegi Alireza
ISO14001 SK-W-2402 3720047441 Divanbegi Alireza
OHSAS18001 SK-W-2403 3720047441 Divanbegi Alireza
HSE-MS NC-E-M-18118 3720661350 Samani Media
ISO9001 SK-W-2409 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
ISO14001 SK-W-2410 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
OHSAS18001 SK-W-2411 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
HSE-MS SK-W-2412 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
HSE-MS NC-P-M-19519 3732632407 ساعدی حسین
HSE-MS NC-P-M-19541 3733130480 فتحی فرشاد
HSE-MS NC-P-M-19114 3770248279 عباس نژاد میلاد
ISO 9001 SK-W-1002 3781935612 Mehrabani Mohammad Mehdi
HSE-MS SK-W-1006 3781935612 Mehrabani Mohammad Mehdi
ISO27001 SK-W-2233 3782456033 Naderzadeh Arman
ISO20000 SK-W-2234 3782456033 Naderzadeh Arman
HSE-MS SK-W-2368 3830026722 Shafiei Milad
HSE-MS SK-W-2613 3830053282 Rostami Sabah
HSE-MS SK-W-2350 3839862833 Ahmadi Saleh
HSE-MS SK-W-2873 3860154591 Almasi Nahanji Mohammad
ISO 9001 SK-W-1081 3860206834 Yousefi Leila
HSE-MS SK-W-2459 3860308270 Taheri Behzad
HSE-MS SK-W-2447 3872113674 Fakhimi Paydar Alireza
ISO9001 SK-W-2306 3874700291 Sarhadi Reza
ISO22000 SK-W-2307 3874700292 Sarhadi Reza
HSE-MS NC-P-M-18159 3950212302 کاظمی رسول
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)   NC-P-M-18372 3950212302 کاظمی رسول
عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)   NC-P-M-18428 3950212302 کاظمی رسول
اصول و مبانی مدیریت حل اختلاف NC-P-M-18146 3950339337 رضائی مفرد مهدی
اصول و مبانی مذاکره و صلح و سازش NC-P-M-18301 3950339337 رضائی مفرد مهدی
حقوق دعاوی مالکیت فکری NC-P-M-18805 3950339337 رضائی مفرد مهدی
HSE-MS SK-W-2245 3979278591 Zolfaghari Seyed Asadollah