با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید.
Certified Standard Certification No Code Last Name First Name
نقشه برداری  18598-NC-P-M 3020477638 Mozaffari Milad
HSE-MS NC-E-M-18758 3020477638 Mozaffari Milad
ICDL NC-P-M-16622 3020548748 بزنجانی امیر حسین
نصب و عیب یابی سیستم های مختلف امنیتی NC-P-M-17214 3020548748 بزنجانی امیر حسین
ایمنی کار در ارتفاع NC-P-M-20281 3052272977 یوسفی مجتبی
HSE-MS NC-P-M-20675 3052272977 یوسفی مجتبی
ICDL NC-P-M-12202 3060224961 حسابی سینا
HSE-MS NC-E-M-1135 3060597499 Ghaseminejadraeini Alireza
نقشه برداری NC-P-M-18858 3060455007 Ali Beigi Ali
تکنسین برق صنعتی NC-P-M-18458 3060455007 Ali Beigi Ali
HSE-MS NC-P-M-17928 3060455007 Ali Beigi Ali
HSE-MS NC-P-M-19427 3080293169 ضیاءالدینی دشتخاکی علیرضا
مدیریت هتلداری و جهانگردی NC-P-M-17135 3080354125 ضیاءالدینی حسین
حسابداری NC-P-M-17754 3080354125 ضیاءالدینی حسین
مدیریت بوم گردی و اکوتوریسم NC-P-M-18218 3091257975 ضیاءالدینی کبری
 در معدن HSE NC-P-M-19761 3080315367 صابری ابوالفضل
HSE-MS NC-M-1100 3130968601 Rajaei Nejad Mojtaba
افسر HSE NC-P-M-13813 3149942217 میرزائی دهج علیرضا
ایمنی در حفاری  NC-P-M-13597 3149942217 میرزائی دهج علیرضا
عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-13342 3149942217 میرزائی دهج علیرضا
آشنایی با حفاظت فردی NC-P-M-18881 3150301580 میرزائی پورسرنی معین
کمک های اولیه مقدماتی NC-P-M-18915 3150301580 میرزائی پورسرنی معین
آتشنشانی با تجهیزات آتشنشانی NC-P-M-19203 3150301580 میرزائی پورسرنی معین
کار در ارتفاع NC-P-M-19413 3150301580 میرزائی پورسرنی معین
امداد و نجات کوهستان NC-P-M-19661 3150301580 میرزائی پورسرنی معین
ایمنی چهارگانه خاموش کننده آتشنشانی NC-P-M-20338 3150301580 میرزائی پورسرنی معین
سیستم مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت دوره HSE NC-P-M-20847 3240029294 ناصری تکیه معصومه
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-18152 3240347075 یاوری مهران
ایمنی کار در جوشکاری و برشکاری NC-P-M-19468 3241593819 قادری حمید
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-P-M-19209 3241593819 قادری حمید
افسر HSE NC-P-M-19157 3241593819 قادری حمید
HSE-MS NC-M-1099 3242849604 Alikhani Tayebeh
مربیگری حرکات اصلاحی EMS IS-P-M-207 3255387337 جمال خیبری پروین
HSE-MS SK-W-2249 3257649551 Taheri Ali
HSE-MS NC-F-1090 3258303428 Ghadami Masoud
10015 SK-W-2240 3258702551 Miri Ali
HSE-MS NC-F-1087 3330097701 Almasi Ramin
HSE-MS NC-E-M-1112 3330117354 Bagheri Saber
HSE-MS SK-W-2454 3359813812 Moradi Dr.Hamid
افسر HSE NC-P-M-16996 3360037022 حسینی ریزوندی یاسر
ایمنی کار با جرثقیل NC-P-M-17197 3360037022 حسینی ریزوندی یاسر
ایمنی کار در جوشکاری و برشکاری NC-P-M-17309 3360037022 حسینی ریزوندی یاسر
ایمنی در حفاری NC-P-M-17455 3360037022 حسینی ریزوندی یاسر
پیشرفته آتش نشانی NC-P-M-18685 3360037022 حسینی ریزوندی یاسر
ایمنی کار در برق NC-P-M-19872 3360037022 حسینی ریزوندی یاسر
HSE-MS NC-F-1086 3360069528 Moradi Saeed
OHSAS18001 SK-W-2730 3380558664 Mouchak kian Mohammad reza
HSE-MS SK-W-2731 3380558664 Mouchak kian Mohammad reza
HSE-MS SK-W-2446 3391771623 Ahmadi Massoumeh
HSE-MS NC-P-M-19106 3392661422 درویش زاده منوچهر
پیشرفته افسر ایمنی NC-P-M-19347 3392661422 درویش زاده منوچهر
ایمنی کار در برق NC-P-M-18891 3422308857 ذاکری محمد
OHSAS18001 SK-W-1015 3459884460 Darya Navard Bahador
HSE آتش نشانی  NC-P-M-19980 3470021716 سالاری پور بهنام
آتشنشانی با تجهیزات آتشنشانی NC-P-M-19132 3490057511 کریمی علی
 آشنایی با حفاظت فردی NC-P-M-19263 3490057511 کریمی علی
کمک های اولیه مقدماتی  NC-P-M-19471 3490057511 کریمی علی
 ایمنی چهارگانه خاموش کننده آتشنشانی NC-P-M-19853 3490057511 کریمی علی
 کار در ارتفاع NC-P-M-20101 3490057511 کریمی علی
امداد و نجات کوهستان  NC-P-M-20591 3490057511 کریمی علی
عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-20282 3490127811 قاسمی سحر
ISO 9001 SK-W-2076 3500865313 Ariaei Hosein
OHSAS18001 SK-W-2077 3500865313 Ariaei Hosein
ISO 14001 SK-W-2078 3500865313 Ariaei Hosein
آتشنشانی با تجهیزات آتشنشانی NC-P-M-18744 3510114019 رضائی شهرام
ایمنی چهارگانه خاموش کننده آتشنشانی NC-P-M-18860 3510114019 رضائی شهرام
کار در ارتفاع NC-P-M-19364 3510114019 رضائی شهرام
امداد و نجات کوهستان NC-P-M-19632 3510114019 رضائی شهرام
آشنایی با حفاظت فردی NC-P-M-19894 3510114019 رضائی شهرام
کمک های اولیه مقدماتی NC-P-M-19928 3510114019 رضائی شهرام
HSE-MS SK-W-3876 3520659239 Jamali Masoud
پیشرفته آتش نشانی NC-P-M-19815 3521329283 مال احمدی محمدرضا
HSE-MS NC-P-M-19102 3530072869 خضری طاهره
کار در ارتفاع NC-P-M-17712 3560128420 زارعی مجید
امداد و نجات کوهستان NC-P-M-18405 3560128420 زارعی مجید
ایمنی چهارگانه خاموش کننده آتشنشانی NC-P-M-18701 3560128420 زارعی مجید
آتشنشانی با تجهیزات آتشنشانی NC-P-M-19942 3560128420 زارعی مجید
آشنایی با حفاظت فردی NC-P-M-19129 3560128420 زارعی مجید
کمک های اولیه مقدماتی NC-P-M-20672 3560128420 زارعی مجید
عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-20899 3580163930 ایرندگانی امید
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-20827 3580163930 ایرندگانی امید
HSE-MS NC-P-M-20603 3580390414 زردکوهی کلثوم
عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-20898 3580729251 رزم پوش محمد حسین
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-20828 3580729251 رزم پوش محمد حسین
ISO9001 SK-W-2749 3621599071 Mahmoudinia Afsaneh
HSE-MS SK-W-2754 3700924852 Rezazehi Saeid
ISO9001 SK-W-2755 3700924852 Rezazehi Saeid
HSE-MS SK-W-2750 3701434085 Baranzehi Abdolkhalegh
ISO9001 SK-W-2751 3701434085 Baranzehi Abdolkhalegh
عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-E-M-20309 3710276969 دادکانی سامان
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-E-M-20487 3710276969 دادکانی سامان
HSE-MS NC-E-M-20497 3710276969 دادکانی سامان
HSE-MS SK-W-2752 3719606211 Jamshidzehi Anoshiravan
ISO9001 SK-W-2753 3719606211 Jamshidzehi Anoshiravan
ISO9001 SK-W-2401 3720047441 Divanbegi Alireza
ISO14001 SK-W-2402 3720047441 Divanbegi Alireza
OHSAS18001 SK-W-2403 3720047441 Divanbegi Alireza
HSE-MS NC-E-M-18118 3720661350 Samani Media
ISO9001 SK-W-2409 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
ISO14001 SK-W-2410 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
OHSAS18001 SK-W-2411 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
HSE-MS SK-W-2412 3732005941 Khaimehdoozi Sahar
HSE-MS NC-P-M-19519 3732632407 ساعدی حسین
HSE-MS NC-P-M-19541 3733130480 فتحی فرشاد
HSE-MS NC-P-M-19114 3770248279 عباس نژاد میلاد
ISO 9001 SK-W-1002 3781935612 Mehrabani Mohammad Mehdi
HSE-MS SK-W-1006 3781935612 Mehrabani Mohammad Mehdi
ISO27001 SK-W-2233 3782456033 Naderzadeh Arman
ISO20000 SK-W-2234 3782456033 Naderzadeh Arman
HSE-MS SK-W-2368 3830026722 Shafiei Milad
HSE-MS SK-W-2613 3830053282 Rostami Sabah
HSE-MS SK-W-2350 3839862833 Ahmadi Saleh
HSE-MS SK-W-2873 3860154591 Almasi Nahanji Mohammad
ISO 9001 SK-W-1081 3860206834 Yousefi Leila
HSE-MS SK-W-2459 3860308270 Taheri Behzad
HSE-MS SK-W-2447 3872113674 Fakhimi Paydar Alireza
ISO9001 SK-W-2306 3874700291 Sarhadi Reza
ISO22000 SK-W-2307 3874700292 Sarhadi Reza
عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-20111 3950005773 زندباف سعید
افسر HSE(بهداشت ،ایمنی و محیط زیست)   NC-P-M-20622 3950005773 زندباف سعید
HSE-MS NC-P-M-18159 3950212302 کاظمی رسول
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-18372 3950212302 کاظمی رسول
عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   NC-P-M-18428 3950212302 کاظمی رسول
اصول و مبانی مدیریت حل اختلاف NC-P-M-18146 3950339337 رضائی مفرد مهدی
اصول و مبانی مذاکره و صلح و سازش NC-P-M-18301 3950339337 رضائی مفرد مهدی
حقوق دعاوی مالکیت فکری NC-P-M-18805 3950339337 رضائی مفرد مهدی
HSE-MS NC-P-M-17474 3950478299 ظفری احمدرضا
HSE-MS NC-P-M-19198 3970068061 قمری امیر
تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-P-M-19370 3970068061 قمری امیر
 پیشرفته افسر ایمنی NC-P-M-19482 3970068061 قمری امیر
HSE-MS SK-W-2245 3979278591 Zolfaghari Seyed Asadollah