4.3/5 - (7 امتیاز)
Certified Standard Certification No Code Last Name    First Name
HSE-MS SK-W-2388 2002132781 Lari Seyyed Keyvan
HSE-MS SK-W-2664 2002677425 Nazari Siyah Poosh Ehsan
سیستم مدیریت ایمنی در کار NC-P-M-19271 2003022414 حسن وند سارا
شناسایی خطرات و ارزیابی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-19354 2003022414 حسن وند سارا
HSE-MS NC-P-M-19190 2003022414 حسن وند سارا
HSE-MS NC-P-M-19167 2080724185 بازاری امیر
HSE-MS NC-P-M-18517 2122585072 رضائی حامد
ایمنی درپروژه های عمرانی NC-P-M-18128 2064691601 صادق پور محمد حسین
پیشرفته لوله کشی صنعتی  NC-P-M-16791 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
ایمنی درپروژه های عمرانی  NC-P-M-17287 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
عمومی ایمنی 

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-17561 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
HSE-MS NC-P-M-17929 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
ایمنی کار با داربست NC-P-M-18858 2150320711 عنایتی کفشگری محراب
OHSAS18001 SK-W-2587 2150330563 Mirarab Razi Armin
HSE-MS SK-W-2588 2150330563 Mirarab Razi Armin
HSE-MS SK-W-2176 2161968033 Rajabi Fomeshy Mahdi
HSE-MS NC-P-M-18190 2281386295 جوهری امین
پیشرفته افسر HSE NC-P-M-18583 2281386295 جوهری امین
ISO14001:2015 NC-P-M-18771 2281386295 جوهری امین
HSE-MS NC-P-M-19141 2282342917 درخشان علمدارلو علی عسکر
آتش نشانی و اطفا حریق عمومی  NC-P-M-16364 2360506714 جاوید قراچه شهاب
افسر HSE(بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) NC-P-M-16458 2360506714 جاوید قراچه شهاب
HSE-MS NC-E-M-1124 2249963150 Tork Masoumeh
HSE-MS NC-P-M-16508 2248869991 حیدریان محمد مهدی
عمومی ایمنی

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-16793 2248869991 حیدریان محمد مهدی
شناسایی خطرات و ارزیابی 

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-17910 2248869991 حیدریان محمد مهدی
افسر HSE

(بهداشت ، ایمنی و محیط زیست)

NC-P-M-18470 2380430721 چوبدار احمد
آتش نشانی حرفه ای  NC-P-M-19127 2380430721 چوبدار احمد
HSE-MS NC-E-M-89358 2298691843 Kazemi Zade

Najafi

Abollghasem
افسر HSE NC-P-M-19113 2360465971 مرادی پور محمد صادق
HSE-MS NC-P-M-18813 2360640437 بهادری کیا علیرضا
HSE-MS NC-P-M-19429 2370981229 محمدی لهراسب
پیشرفته افسر HSE NC-P-M-18951 2400195803 سرداری نسب  ایمان
افسر HSE (بهداشت ، ایمنی و محیط زیست) NC-P-M-18714 2400195803 سرداری نسب ایمان
ایمنی عمومی NC-P-M-20638 2400288097 منصوری نیا عیسی
افسر ایمنی و بهداشت ویژه NC-P-M-19170 2420213858 جباری سلوکلو حسین
HSE-MS NC-P-M-18912 2491799863 ایماندار مهدی
HSE-MS NC-E-M-1136 2500125572 Esmaili Alireza
HSE-MS NC-E-M-1248 2500125572 Esmaili Alireza
Advanced Health and Safety Ofiicer NC-E-M-1189 2500125572 Esmaili Alireza
Advanced Technician Electrical NC-E-M-1013 2500125572 Esmaili Alireza
Biomedical Engineer in Hospital NC-E-M-1049 2500125572 Esmaili Alireza
Advanced Fire Fighting NC-E-M-1332 2500125572 Esmaili Alireza
Professional Fire Fighting NC-E-M-1211 2500125572 Esmaili Alireza
ISO 14001 SK-W-1043 2594313718 Parvasnan Amin
HSE-MS SK-W-2444 2594890138 Rajabi Jourshari Pejman
HSE-MS SK-W-2611 2630831914 Khorami Amin
ISO 9001 SK-W-2088 2630834484 Hosseinpour Arash
OHSAS 18001 SK-W-2089 2630834484 Hosseinpour Arash
ISO 14001 SK-W-2090 2630834484 Hosseinpour Arash
HSE-MS SK-W-1116 2631592646 Pishdad Ali Reza
HSE-MS SK-W-2067 2631592646 Pishdad Alireza
HSE-MS SK-W-2066 2631635779 Pishdad Ehsan Allah
HSE-MS NC-P-M-14480 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-14867 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)
NC-P-M-14877 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
ایمنی محیط های اداری  NC-P-M-15152 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
افسر ایمنی  NC-P-M-15567 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
ایمنی کار در ارتفاع NC-P-M-15821 2640018477 صالحی رودپشتی رضا
ISO9001 SK-W-2309 2659620008 Ojaghi dogahe Seyed mohamad reza
ISO 9001 SK-W-2028 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO10004 SK-W-2029 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO ISO9001 SK-W-2028 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO10004 SK-W-2029 2660042731 Hajati Ghale Koli Farshad
ISO 9001 SK-W-1117 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
HSE-MS SK-W-1118 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 10001 SK-W-1119 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 10002 SK-W-1120 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 27001 SK-W-1122 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 20000 SK-W-1123 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 9001 SK-W-1117 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
HSE-MS SK-W-1118 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 10001 SK-W-1119 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO ISO10002 SK-W-1120 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 27001 SK-W-1122 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO 20000 SK-W-1123 2669317820 Sirati Sabet Foumani Ali
ISO9001 SK-W-2294 2669863469 Asli Moein
ISO14001 SK-W-2295 2669863469 Asli Moein
OHSAS18001 SK-W-2296 2669863469 Asli Moein
HSE-MS SK-W-2297 2669863469 Asli Moein
ISO9001 SK-W-2294 2669863469 Asli Moein
ISO14001 SK-W-2295 2669863469 Asli Moein
OHSAS18001 SK-W-2296 2669863469 Asli Moein
HSE-MS SK-W-2297 2669863469 Asli Moein
ISO 9001 SK-W-1132 2680014898 Hoseinnezhad Zahra
ISO 9001 SK-W-1137 2680014898 Hoseinnezhad Zahra
Executive Management MBA According to ANCCP NC-E-F-16913 2691252892 Farajpour Vali
Introduction of ISO and HSE-MS NC-E-F-18553 2691252892 Farajpour Vali
HSE-MS SK-W-2549 2709179717 Doaei Langroodi Seyed Hossein
HSE-MS SK-W-2549 2709179717 Doaei Langroodi Seyed Hossein
ISO9001 SK-W-2677 2709326019 Mousavi Seyed Mehran
ISO9001 SK-W-2677 2709326019 Mousavi Seyed Mehran
HSE-MS SK-W-2392 2720204579 Pirouz Arman
HSE-MS SK-W-2392 2720204579 Pirouz Arman
HSE-MS SK-W-2338 2721019635 Hasannia Esmaeil
HSE-MS SK-W-2338 2721019635 Hasannia Esmaeil
ISO9001 SK-W-2680 2721524259 Soroush Mehran
ISO9001 SK-W-2680 2721524259 Soroush Mehran
فروشنده پوشاک NC-P-M-20773 2740337442 رستم زاده مرتضی
HSE-MS NC-E-M-1128 2740359608 Parnian Mehran
ISO9001 SK-W-2321 2740361505 Mohammadpour Saeid
ISO9001 SK-W-2325 2740361505 Mohammadpour Saeid
ISO9001 SK-W-2321 2740361505 Mohammadpour Saeid
ISO9001 SK-W-2325 2740361505 Mohammadpour Saeid
HSE-MS NC-P-M-20616 2740487789 پور احمد مشک آبادی معصومه
نازک دوز زنانه NC-P-M-20722 2740566451 حسین زاده ژاله
سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلupvc و شیشه دوجداره NC-P-M-20363 2741990875 رشیدی ساسان
کارور ماشین جوراب بافی ( دوخت و تکمیل جوراب ) NC-P-M-20155 2741990875 رشیدی ساسان
HSE-MS NC-P-M-20665 2753197083 دودکانلوی میلان گرمان
HSE-MS SK-W-2255 2754334718 Mehdi Zadeh Karim
HSE-MS SK-W-2255 2754334718 Mehdi Zadeh Karim
HSE-MS SK-W-2253 2754372083 Shahi Arnesa Omid
HSE-MS SK-W-2253 2754372083 Shahi Arnesa Omid
نازک دوز زنانه NC-P-M-20324 2755591757 علی اقدم پریسا
پرورش قارچ دکمه ای NC-P-M-20690 2755796243 پورنجف وحید
پرورش قارچ دکمه ای NC-P-M-20691 2755831995 باقری کل تپه رضا
HSE-MS NC-E-M-20574 2790007977 فیض الهی امیر
HSE-MS NC-E-M-20170 2790186197 فیض الهی هادی
آرایشگر و پیرایشگر زنانه NC-E-M-20821 2790228647 مرادلو نادره
فن ورز شبکه های هوایی برق NC-P-M-20809 2790297029 اسماعیل لو حسین
رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی در محیط کار (بخش خدمات) HSE NC-P-M-20813 2790341125 سلیمانی امیر
فروشنده پوشاک NC-P-M-20774 2790524270 خضرلو الناز
ISO45001 NC-P-M-20509 2790589127 سلیمانی سارمانلو شهریار
پرورش دهنده گوسفند NC-P-M-20637 2790621292 شاطوئی قارنجه  امید
HSE-MS SK-W-1036 2790958157 Hosseini Mir Sajad
HSE-MS SK-W-1036 2790958157 Hosseini Mir Sajad
نازک دوز زنانه NC-P-M-20716 2791029567 ایمان قلی لو معصومه
برقکارساختمان درجه۱
NC-P-M-20704 2791057099 جمالی حسن
نازک دوز زنانه NC-P-M-20714 2791058435 بهادر زهرا
نازک دوز زنانه NC-P-M-20715 2791182871 ساغبکلو فاطمه
HSE-MS NC-P-M-20571 2800547944 ابراهیم خانی تقی
فن ورز شبکه هوایی برق NC-P-M-20573 2800547944 ابراهیم خانی تقی
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL NC-P-M-20653 2820235565 جسن زاده شایان
فن ورز شبکه های هوایی برق NC-P-M-20808 2803253811 رستملو علی
آرایشگر و پیرایشگر زنانه NC-P-M-20701 2820030750 احمدی مهناز
شیرینی پزی درجه ۱
NC-P-M-20630 2820364403 آرای آرام
HSE-MS NC-E-M-1122 2840362635 vahedi Mehdi
HSE-MS NC-E-M-1121 2851319851 vahedi Mohammad
نازک دوز زنانه NC-P-M-20720 2910000885 شریف زادگان الهام
تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی
NC-P-M-20328 2910009041 اسمعیل زاده هادی
نازک دوز زنانه
NC-P-M-20727 2910008207 دشت پیما رویا
HSE-MS
NC-P-M-20662 2910009041 اسمعیل زاده هادی
نازک دوز زنانه
NC-P-M-20604 2910010929 قلی زاده حمیده
تورباف فلزی
NC-P-M-20802 2910011941 محمدی عباس
فانتزی نان حجیم وشیرینی پزی
NC-P-M-20619 2910012360 رستم نژاد ایوب
HSE-MS
NC-P-M-20573 2910020541 مستشاری بهنام
فروشنده پوشاک
NC-P-M-20784 2910029719 حسین زاده رویا
پرورش دهنده زنبور عسل
NC-P-M-20711 2910035034 علی زاده ایرج
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
NC-P-M-20274 2910046974 رستمی صدیقه
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1
NC-P-M-20337 2910052151 جعفر زاده حسین
HSE-MS
NC-P-M-20572 2910052753 بلالی هادی
تکنولوژی لوله کشی پلیمری
NC-P-M-20623 2910057801 قاسمی امیر
گریم و میکاپ حرفه ای
NC-P-M-20902 2910059022 نقی زاده زیبا
قالیبافی ترکی ( گره متقارن )
NC-P-M-20307 2910062805 علی پور سجاد
شیرینی پزی درجه ۱
NC-P-M-20801 2910096459 الیاسی وحیده
ماشین الات تهیه و تولید چینی و بلور و حباب و پشم شیشه
NC-P-M-20491 2910099466 عبدالهی رضا
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
NC-P-M-20709 2910099581 جمالی فاطمه
نازک دوز زنانه
NC-P-M-20717 2910117928 جعفر زاده زینب
نازک دوز زنانه
NC-P-M-20325 2910124134 عبداللهی معصومه
مربی مهد کودک
NC-P-M-20824 2910124134 عبداللهی معصومه
رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی در محیط کار (بخش خدمات) HSE
NC-P-M-20814 2910137082 اشرفی اصل رقیه
تعمیر کلاچ وگیربکس ودیفرانسیل معمولی
NC-P-M-20816 2910146022 عبدالهی اصغر
HSE-MS
NC-P-M-20666 2910146111 رزم پور سمیرا
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
NC-P-M-20620 2910152197 مشتاقی محدثه
فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی
NC-P-M-20504 2910152499 شاطرئی قارنجه خداداد
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL
NC-P-M-20551 2910159061 خالدی سارا
آرایشگر و پیرایشگر زنانه
NC-P-M-20235 2910161463 فرهادی مریم
نازک دوز زنانه
NC-P-M-20710 2910163407 محمد نژاد رویا
گلسازی عمومی
NC-P-M-20712 2910163725 حیدرزادگان ساناز
سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلupvc و شیشه دوجداره
NC-P-M-20361 2910166597 بیگلری ناصر
کارور ماشین جوراب بافی ( دوخت و تکمیل جوراب )
NC-P-M-20158 2910166597 بیگلری ناصر
تودوز کار خودرو
NC-P-M-20811 2910174514 حسن نژاد علیرضا
چرم دوزی (حکاک چرم)
NC-P-M-20803 2910174514 حسن نژاد علیرضا
پرورش زنبور عسل
NC-P-M-20702 2910177335 محمدنژاد حسین
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL NC-P-M-20549 2910182010 حسینی فر سید ابراهیم
سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلupvc و شیشه دوجداره NC-P-M-20362 2910182843 بیگلری منصور
کارور ماشین جوراب بافی ( دوخت و تکمیل جوراب ) NC-P-M-20156 2910182843 بیگلری منصور
خیاط زنانه NC-P-M-20516 2910188361 میرزائی مهسا
صافکاری درحه ۲ NC-P-M-20703 2910189181 دبیری مهران
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL NC-P-M-20652 2910199274 محسن نژاد پری ناز
متصدی فناوری مژه و ابرو NC-P-M-20737 2910220567 احمدی پریا
تعمیر کار موتور سیکلت درجه 1 NC-P-M-20554 2910205177 حیرانی امیررضا
در وپنجره ساز پروفیل آهنی NC-P-M-20840 2910208931 نادری رضا
نازک دوز زنانه NC-P-M-20706 2910212882 احمدی اسماء
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL NC-P-M-20550 2910215415 کوهی امیررضا
گلسازی عمومی NC-P-M-20219 2919063596 اله ویردی زاده مینا
قالیباف ترک(گره متقارن) NC-P-M-20810 2919066560 نظری صاحبقلی
کارور ماشین آلات وادوات کشاورزی ماشین
برداشت وبسته بندی علوفه(بیلرRSA86)
NC-P-M-20607 2919068091 کوهی عین اله
خیاطی زنانه NC-P-M-20705 2919070691 ده زاده فریبا
نازک دوز زنانه NC-P-M-20718 2919075055 همدمی مریم
تعمیر کار موتور سیکلت درجه 1 NC-P-M-20555 2919075969 حیرانی مهدی
آرایشگر و پیرایشگر زنانه NC-P-M-20708 2919081497 دلائی میلان صفیه
آرایشگر و پیرایشگر زنانه NC-P-M-20531 2919086839 پولادی معصومه
آرماتور بند درجه ۱ NC-P-M-20815 2919087878 موسی زاده فرهاد
HSE-MS NC-P-M-20760 2919227521 حسن زاده غلامعباس
نازک دوز زنانه NC-P-M-20725 2919278241 موسوی لطیفه
تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی NC-P-M-20327 2919333321 نصیری علی
HSE-MS NC-P-M-20663 2919333321 نصیری علی
قالیباف ترک(گره متقارن) NC-P-M-20817 2919363212 تورزاد حیدرانلو ابراهیم
کارگر عمومی سنگ کار ساختمان NC-P-M-20613 2919371290 کریم زاده سلمان
مراقبت امور بهداشت وسلامت خانواده NC-P-M-20831 2919382391 داداش زاده سریه
خیاط زنانه NC-P-M-20618 2919400894 پورحسنعلی سکینه
نانوایی نان سنتی سنگک NC-P-M-20692 2919621254 احمد زاده بهروز
عکاسی پرتره و آتلیه NC-P-M-20512 2919728059 فتح اللهی زهرا
نازک دوز زنانه NC-P-M-20723 2919729632 نمازی رقیه
خیاط زنانه NC-P-M-20397 2919759116 پورنجف خدیجه
نازک دوز زنانه NC-P-M-20713 2919764314 بخشعلی زاده حمیده
کاشی کار NC-P-M-20869 2919906488 خلیفه زاده حسن
نازک دوز زنانه NC-P-M-20724 2919911252 آقا نژاد وحیده
فناوری ناخن (کاشت) NC-P-M-20624 2919916467 شریف زادگان عاطفه
کارور و نصاب سیستم های آبیاری بارانی NC-P-M-20812 2919921533 دشت پیما رضا
HSE-MS NC-P-M-20482 2919929224 فرهادی منصور
آرایشگر و پیرایشگر زنانه NC-P-M-20674 2919937103 رهنما زهرا
نازک دوز زنانه NC-P-M-20726 2919937103 رهنما زهرا
ISO 9001 SK-W-1013 2929853735 Mamsahebi Shahram
ISO 9001 SK-W-1013 2929853735 Mamsahebi Shahram
HSEE NC-P-M-21119 2930100729 صالحی نوروزآباد روح انگیز
گرافیست گسترده و کاربردی NC-P-M-20220 2930113359 جعفری مریم
HSE-MS SK-W-2232 2939839670 Khalili Kianoush
HSE-MS SK-W-2232 2939839670 Khalili Kianoush
HSE-MS SK-W-2422 2949872476 Tabrizi Amir
HSE-MS SK-W-2422 2949872476 Tabrizi Amir
HSE-MS SK-W-2203 2971837254 Abdolrahimi Roozbeh
HSE-MS SK-W-2203 2971837254 Abdolrahimi Roozbeh
HSE-MS NC-P-M-19115 2909846611 موسی زاد عبدالرحمن
HSE-MS NC-E-M-278 2980176362 Mazaheri Rasel
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL NC-P-M-15822 2980576786 خراسانی قنات قاضی علی اصغر
پیشرفته افسر ایمنی عمومی HSE-MS NC-P-M-16579 2980576786 خراسانی قنات قاضی علی اصغر
HSE-MS NC-P-M-16312 2980576786 خراسانی قنات قاضی علی اصغر
HSE-MS SK-W-2379 2991427779 Mozaffari Nejad Abbas
HSE-MS SK-W-2379 2991427779 Mozaffari Nejad Abbas
HSE-MS SK-W-2578 2991674164 Torabi Nejad Amir
HSE-MS SK-W-2578 2991674164 Torabi Nejad Amir
HSE-MS SK-W-2581 2992221023 nik pour Saeed
HSE-MS SK-W-2581 2992221023 nik pour Saeed
HSE-MS SK-W-2577 2992861855 Balouch Zadeh Saeed
HSE-MS SK-W-2577 2992861855 Balouch Zadeh Saeed
HSE-MS SK-W-2584 2993946201 seyed hoseini Seyed hasan
HSE-MS SK-W-2584 2993946201 seyed hoseini Seyed hasan