4.8/5 - (38 امتیاز)
Certified Standard Certification No Code Last Name First Name
ارزیابی ریسک NC-P-M-19176 0150125933 بهنام نیا شاهین
HSE-MS NC-P-M-18453 0310948436 بینش فرشاد
HSE-MS NC-P-M-20157 0312169851 عباسی محمدرضا
ISO 9001 SK-W-2154 0320155781 Heidari Babak
HSE-MS SK-W-2498 0320408779 Soleymani Azar
IMS SK-W-4096 0321703553 Faskhoudi Reza
ISO9001 SK-W-2199 0321824830 Firooz Elham
HSE-MS SK-W-2371 0321824830 Firooz Elham
HSE-MS SK-W-2047 0321848330 Kahneh Mostafa
ISO 9001 SK-W-2132 0322244226 Ghorbani Hamid Reza
OHSAS 18001 SK-W-2133 0322244226 Ghorbani Hamid Reza
ISO14001 SK-W-2134 0322244226 Ghorbani Hamid Reza
HSE-MS SK-W-2135 0322244226 Ghorbani Hamid Reza
HSE-MS

مبانی

NC-P-M-16545 0322328225 عزیزیان حسن
HSE-MS

پیشرفته

NC-P-M-16854 0322328225 عزیزیان حسن
HSE-MS NC-P-M-10627 0323519210 پروینی ابراهیم
ایمنی کار در

جوشکاری و برشکاری

NC-P-M-14291 0323519210 پروینی ابراهیم
پیشرفته تکنسین برق NC-P-M-18219 0323779778 زارع مسعود
بازرسی جوش NC-P-M-17512 0323779778 زارع مسغود
HSE-MS SK-W-2317 0323809588 Amani Aghil Abadi Mahnaz
HSE-MS SK-W-2226 0323885195 Golmmohamadi Akram
عمومی ایمنی  (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-15337 0323904335 سهیلی شیری مهتاب
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-15507 0323904335 سهیلی شیری مهتاب
پیشرفته افسر ایمنی

(HSE)

NC-P-M-15791 0323904335 سهیلی شیری مهتاب
HSE-MS NC-P-M-20673 0370074262 حسن زاده سعید
HSE-MS SK-W-2688 0370172681 Hosseinzade Zahra
ISO9001 SK-W-2676 0381487016 Ahsan Kazem
HSE-MS SK-W-2470 0383195942 Heydari Ahmad Reza
HSE-MS SK-W-2108 0384666582 Taheridoust Hassan
ISO 9001 SK-W-2112 0384666582 Taheridoust Hassan
HSE-MS SK-W-1098 0385927191 Atefi Mohammad
HSE-MS SK-W-1096 0386496536 Safi Hamid Reza
دوره مقدماتی ایزو و HSE NC-P-M-13541 0383932416 رجبی احمد
دوره ایمنی و سلامت عمومی NC-P-M-14172 0383932416 رجبی احمد
HSE-MS NC-E-M-19431 0422040851 Alidaei Mohammad Ebrahim
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک NC-P-M-19504 0422040851 علی دائی محمد ابراهیم
HSE در پروژه های ساختمانی  NC-P-M-19620 0422040851 علی دائی محمد ابراهیم
دوره پیشرفته افسر ایمنی و بهداشت NC-P-M-16914 0383932416 رجبی احمد
HSE-MS NC- F- 1082 0440140064 Hashemi Ali
HSE-MS NC-E-M-1110 0440582717 Kargar Sharif Abad Alireza
HSE-MS NC-E-F-1115 0452827280 Pedram Babak
ISO9001  NC-F-1079  0453275184  Khayat Baheri Irani Mehdi
HSE-MS NC-F – 1080 0453275184 Khayat Baheri Irani Mehdi
HSE-MS SK-W-2434 0480294992 Asadi Fariba
ISO 9001 SK-W-2034 0480389926 Mirshafiee Mahdieh Sadat
HSE-MS SK-W-2661 0480420610 Kazemi Arezoo
ISO9001 SK-W-2432 0480503011 Safari Saeideh
HSE-MS SK-W-2433 0480503011 Safari Saeideh
HSE-MS SK-W-2264 0480789576 Eghtesad Alireza
HSE-MS SK-W-2476 0490177816 Fadaie Rad Hashem
ISO 9001 SK-W-2153 0490285988 Rashidi Kaveh
HSE-MS SK-W-2765 0490554555 Noroozi Shadehi Abolfazl
HSE-MS SK-W-2475 0491930811 Enayati Amin Mehdi
ISO9001 SK-W-2214 0492534780 Morteza Shabani Samghabadi
HSE-MS SK-W-2215 0492534780 Morteza Shabani Samghabadi
ISO9001 SK-W-2435 0492612102 Asadi Shahla
HSE-MS SK-W-2436 0492612102 Asadi Shahla
HSE-MS SK-W-2125 0493153896 Rajabi Mohammad Mahdi
HSE-MS NC-P-M-19105 0520000897 خدابنده لو الهام
HSE-MS NC-P-M-19874 0521156882 مجاوری علی
مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL NC-P-M-19936 0521156882 مجاوری علی
HSE-MS SK-W-2421 0530494477 Kazemi Mohammad Hossein
دوره پیشرفته افسر ایمنی و بهداشت NC-P-M-19207 0530827085 مجاوری محمود
ISO 9001 SK-W-1017 0532374096 Azarakhsh Nafiseh
HSE-MS SK-W-2042 0532989430 Shahsavar Mohsen
ISO 9001 SK-W-2099 0533286778 Khomijani Farahani Mohamad
HSE-MS SK-W-2100 0533286778 Khomijani Farahani Mohamad
ISO 9001 SK-W-1044 0545553445 Bijari Seyed Gholamreza
HSE-MS SK-W-1045 0545553445 Bijari Seyed Gholamreza
HSE-MS NC-P-M-19637 0550184635 بیگلری راحله
HSE-MS SK-W-2542 0557801451 Sharifi ENG.Seyed Javad
HSE-MS SK-W-2427 0558082432 Mashayekhi Abbas
HSE-MS SK-W-2462 0559276052 Ebrahimi Mohammad Taghi
HSE-MS SK-W-2471 0559941447 Rezaei Mahdi
HSE-MS SK-W-2353 0569914876 SAFARPOOR ALIREZA
HSE-MS SK-W-2279 0579848329 Azizi Parviz
HSE-MS SK-W-2662 0589374737 Afshari Fereshteh
ISO9001 SK-W-2280 0590076051 farahmand Roza
HSE-MS SK-W-2548 0602377781 Doaei Langroodi Seyed Ali
HSE-MS NC-E-M-1113 0621271144 Shamsi Saeed
HSE-MS NC-P-M-17423 0640176267 مطهری فرد مصطفی
HSE در پروژه های ساختمانی NC-P-M-18813 0640176267 مطهری فرد مصطفی
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-18142 0640176267 مطهری فرد مصطفی
پیشرفته افسر HSE NC-P-M-20822 0640417469 رحیم آبادی محمدرضا
ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-21001 0640417469 رحیم آبادی محمدرضا
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) NC-P-M-20903 0640417469 رحیم آبادی محمدرضا
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)  NC-P-M-20885 0640449573 مردان رشید
ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)  NC-P-M-20893 0640449573 مردان رشید
مدیریت تجهیزات معدنی  NC-P-M-18142 0759717941 عباسی روح اله
کانی شناسی و استخراج مواد معدنی NC-P-M-19587 0759717941 عباسی روح اله
HSE-MS NC-P-M-18562 0760211094 جامی رودی میلاد
HSE-MS NC-P-M-18561 0760028745 جامی رودی اسماعیل
HSE-MS NC-E-M-18514 0760322783  Teymuri Sangani Hadi
عمومی ایمنی

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-17711 0780038355 وثوقی پور روح الله
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

NC-P-M-17821 0780038355 وثوقی پور روح الله
HSE-MS NC-P-M-19850 0780219090 کیوانلو محمدرضا
ایمنی صنعتی

(HSE)

NC-P-M-19515 0780419278 علیمرادی عباس
پیشرفته برق NC-P-M-17627 0810135906 حقدادی جمشید
ISO 14001 SK-W-1085 0829425446 Kazemi Yousef
OHSAS18001 SK-W-1086 0829425446 Kazemi Yousef
HSE-MS SK-W-1087 0829425446 Kazemi Yousef
HSE-MS NC-P-M-17472 0889889333 نخعی نژاد جواد
ایمنی کار با مواد شیمیایی NC-P-M-12627 0920411721 قائمی فر سوده
ISO9001 SK-W-2267 0920486029 Moosavi Sajjad
ISO9001 SK-W-2268 0920486029 Moosavi Sajjad
HSE-MS SK-W-2269 0920486029 Moosavi Sajjad
HSE-MS NC-P-M-18125 0920941176 ارژنگی محسن
HSE-MS SK-W-2373 0921061013 Alipour Reza
HSE-MS SK-W-2237 0922028826 Dareiny Mohammad Javad
HSE NC-E-M-16613 0924159898 Mozafar Jalali Mohamad
ISO 45001 NC-E-M-16555 0924159898 Mozafar Jalali Mohamad
HSE-MS NC-E-M-17112 0924159898 Mozafar Jalali Mohamad
ISO 9001 SK-W-1070 0939045451 Bagheri Majid
HSE-MS SK-W-2235 0940512076 Dareiny Ali
ISO9001 SK-W-2273 0941133281 Taghizadeh Majid
ISO 9001 SK-W-1004 0941134296 Vahidi Moghadam Amir
HSE-MS SK-W-1005 0941134296 Vahidi Moghadam Amir
ISO 9001 SK-W-2091 0941934659 Gholami Toktam
OHSAS 18001 SK-W-2092 0941934659 Gholami Toktam
ISO14001 SK-W-2093 0941934659 Gholami Toktam
ISO9001 SK-W-2599 0942014693 Pasdar Ahmad
ISO9001 SK-W-2673 0942576561 Alemi Arash
ISO 9001 SK-W-1034 0943444470 Morshedloo Rouhollah
ISO 9001 SK-W-1038 0943444470 Morshedloo Rouhollah