سایت ایزو

سایت ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو معتبر از مراجع اصلی اغلب متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو به جهت دریافت و اخذ گواهینامه ایزو خود درون گوگل به دنبال سایتهای ثبت و صدور گواهی نامه های اصلی ایزو هستند. اما این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد که سراغ سایت کدام مرکز مشاوره و و صدور […]

ایزو 9001 ( استاندارد ایزو مدیریت کیفیت )

اخذ گواهینامه ایزو 9001

استاندارد مدیریت کیفیت (Iso 9001) چیست؟ ایزو 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت (QM) یکی از شیوه های بهبود کسب و کار محسوب می شود که ممکن است منفعت بسیاری را برای شرکت ها رقم زند. اجرا و پیاده سازی QM به طور موثر بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. از این رو، استانداردهای سیستم مدیریت […]